Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne i mikrobiologiczne - szkolenie ON-LINE

Data: 03.12.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do
wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane
z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować stosowne procedury
dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów różnych branż przemysłu, diagnostów
laboratoryjnych i pracowników laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych wszystkich szczebli, a także pracowników
innych laboratoriów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program

WYKŁADY:
1. Podstawowe definicje dotyczące procesu walidacji:
• wyjaśnienie pojęć związanych z procesem walidacji,
• dokumenty walidacyjne,
• uregulowania normatywne i wymogi prawne.
2. Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające:
• po co walidować?
• kiedy występuje konieczność walidacji?
• korzyści z walidacji dla laboratorium / Klienta / Zleceniodawcy.
3. Etapy postępowania walidacyjnego (planowanie, realizacja, ocena):
• podstawowy schemat postępowania walidacyjnego, określenie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a
możliwościami,
• plan walidacji,
• ocena pod kątem spełnienia wymagań walidacyjnych.
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia:
• zakres pomiarowy, powtarzalność, precyzji,
• dokładność,
• odtwarzalność,
• stosowanie wybranych testów statystycznych,
• raport walidacyjny / dokumentacja walidacyjna
5. Szacowanie niepewności wyników:
• budżet niepewności
• wyznaczanie niepewności
6. Przykłady dotyczące walidacji metod i szacowania niepewności.
7. Walidacja metod mikrobiologicznych:
• wymagania normy PN-EN ISO /IEC 17025
• terminologia, walidacja pierwotna , walidacja wtórna
• plan i zakres walidacji
• wyznaczenie cech charakterystycznych metody
• wybór i przygotowanie próbek do badań
• walidacja metod ilościowych- przykłady
• walidacja metod jakościowych- przykłady
• walidacja metod alternatywnych wg. normy PN-EN ISO 16140:2004/A1:2011
• szacowanie niepewności wyników badań
• wykorzystanie danych z badań walidacyjnych
• najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji walidacji
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-90-ONLINE-Walidacja-metod-analitycznych_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn