Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważny wyrok WSA – kary za niedozwolone oświadczenia

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 r. (VII SA/Wa 553/18) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych.

Wybrane motywy rozstrzygnięcia

  1. „Skarżący naruszyli prawo w zakresie znakowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, poprzez przypisywanie środkom spożywczym właściwości leczniczych bądź odwołujących się do takich właściwości, czy też zapobiegania chorobom Podkreślenia wymaga, że nawet nieświadome naruszenie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, nie może stanowić usprawiedliwienia w odniesieniu do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą”
  1. „Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, że za wprowadzanie do obrotu środków spożywczych w sposób sugerujący posiadanie przez nie właściwości zapobiegania chorobom i leczenia chorób, adekwatna będzie kara na poziomie połowy wartości kwestionowanej ilości środków spożywczych tj. 9.956,50 zł. […]

W ocenie Sądu nie można takiej argumentacji zarzucić dowolności, a samej karze nieproporcjonalności. […]
Kara jest proporcjonalna do stwierdzonego naruszenia, a zarazem ma charakter odstraszający - nie tylko w odniesieniu do skarżącego, ale też w zakresie prewencji ogólnej”

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.