Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wymagania systemu BRC GS wydanie 8 - szkolenie ON-LINE

Data: 07.10.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRCGS
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRCGS
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRCGS wersja 8

Szkolenie skierowane do

Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard BRCGS w wersji 8. Ponadto, osoby
odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów
wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności i ich audytowanie.

Program

1. Wprowadzenie do wymagań Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności – BRCGS wersja 8
a. Podstawowe definicje, pojęcia BRCGS
b. Wymagania podstawowe
c. Klasyfikacja niezgodności wg BRCGS
d. System certyfikacji BRCGS
2. Interpretacja wymagań standardu BRCGS w tym m.in.
a. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
b. Wdrażanie systemu HACCP - plan bezpieczeństwa żywności
c. Wymagania dotyczące dokumentacji
d. Zarządzanie ciałami obcymi
e. Nadzorowanie alergenów
f. Zafałszowania żywności
g. Zarządzanie zasobami ludzkimi
h. Audyty wewnętrzne/ inspekcje
i. Zatwierdzanie i monitorowanie dostawców
j. Specyfikacje
k. Działania korygujące/zapobiegawcze
l. Postępowanie z produktem niezgodnym
m. Identyfikowalność
n. Postępowanie z reklamacjami
o. Zarządzanie incydentami oraz wycofaniem produktu z rynku
p. Infrastruktura zewnętrzna/ wewnętrzna
q. Obrona żywności
r. Układ zakładu i plan przepływu (personelu, surowców, opakowań, itd.)
s. Zaopatrzenie zakładu w media
t. Wyposażenie – przegląd, konserwacja i naprawy
u. Pomieszczenia socjalne
v. Zabiegi czyszczenia, mycia i dezynfekcji
w. Gospodarka odpadami
x. Ochrona przed szkodnikami
y. Przyjęcie towaru i magazynowanie
z. Wysyłka i transport
aa. Projektowanie i rozwój produktu
bb. Kontrola procesów produkcji
cc. Kontrola i badania produktu
dd. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
ee. Strefy produkcyjne
3. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Program-125-ON-LINE_Wymagania-systemu-BRC-GS-wydanie-8_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/     

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn