Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zastosowanie metod statystycznych w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości - szkolenie ON-LINE

Data: 07.12.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń metod statystycznych, zalecanych do stosowania na różnych etapach
programów badania biegłości, omówienie stosowanych terminów, symboli oraz metod i wskaźników oceny wyników, a
także możliwości ich interpretacji. Uczestnicy będą mieli możliwość uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy oraz
możliwość nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie uczestnictwa i organizacji programów porównań między
laboratoryjnych i badań biegłości (PT/ILC), łącznie z wymaganiami i wytycznymi dotyczącymi ilości uczestników oraz
wykonywanych pomiarów.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za koordynowanie i weryfikację realizacji poprawności programów
badań biegłości, osób planujących uczestnictwo w badaniach biegłości oraz chcących włączyć się w organizację badań
biegłości czy porównań między laboratoryjnych, a także osób zaangażowanych w procesy kontroli i zapewnienia jakości
przy wykorzystaniu porównań między laboratoryjnych i badań biegłości, niezależnie od dyscypliny.

Program

1. Wprowadzenie do definicji jakości, zarządzania jakością i zapewnienia jakości
2. Miejsce badań biegłości i porównań między laboratoryjnych w kontroli i zapewnieniu jakości wyników badań
3. Wprowadzenie do pojęć statystycznych (statystyka, populacja, próbka losowa, reprezentatywna próbka losowa,
niepewność pomiaru)
4. Cele stosowania technik statystycznych
5. Wykresy jako narzędzie analizy statystycznej
6. Omówienie wymagań norm dotyczących projektowania, organizacji i realizacji badań biegłości i porównań między
laboratoryjnych (normy ISO 17043, ISO 13528, ISO 5725) - podstawowe definicje, wymagania dotyczące
jednorodności i stabilności obiektów, pojęcie błędu w badaniach, wymagania dotyczące raportowania wyników,
wykorzystanie narzędzi statystycznych w ocenie wyników, sposoby określania i wyznaczania wartości przypisanej
oraz niepewności, ocena wyników uzyskanych przez uczestników i ich interpretacja, wykorzystanie testów
statystycznych w ocenie wyników i ich interpretacji, wykorzystanie graficznych metod przedstawiania wyników
i ich interpretacja, stosowanie arkuszy kalkulacyjnych
7. Przykłady nieprawidłowości oraz uchybień w procesach organizacji, realizacji oraz ocenie wyników badań
biegłości i porównań między laboratoryjnych.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-69_ON-LINE_Zastosowanie-metod-statystycznych-w-porownaniach_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/     

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn