Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

III Narodowy Kongres Żywieniowy - podsumowanie

Kategoria: Biznes, Składniki Żywności

W dniach 26-27 stycznia 2018 roku odbył się, zorganizowany przez Instytut Żywności i Żywienia III Narodowy Kongres Żywieniowy - coroczne wydarzenie o charakterze naukowym, podejmujące najważniejsze problemy profilaktyki i leczenia chorób związanych ze stylem życia, w szczególności z żywieniem. Tegoroczny kongres poświęcony był kompleksowo zagadnieniu żywienia i aktywności fizycznej osób starszych – łącząc cel naukowy z edukacją społeczną. W wydarzeniu na Stadionie PGE Narodowy udział wzięło ok. 1 000 osób.

Starzejące się społeczeństwo – nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i zdrowotne

W latach 50-tych przeciętna długość życia wynosiła 47 lat, natomiast dziś – już 65, z perspektywą wzrostu do 75 lat ok. roku 2050. Od roku 1950 liczba osób w wieku 60+ wzrosła na Ziemi z 200 mln do 500 mln, z wizją dalszego postępu do 1,2 mld w roku 2025. [1]

Polacy są od lat społeczeństwem starzejącym się, w 2016 roku odsetek osób w wieku 65 lat+  stanowił ponad 20% populacji, z tendencją wzrostową do 34,8%  ok. roku 2050. Co ciekawe, w roku 2008 na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 41 osób w wieku emerytalnym, a w 2060 roku – będzie ich aż 91, co jest założeniem optymistycznym, uwzględniającym wzrost w Polsce stopy urodzeń. Wg dzisiejszych estymacji, do 2030 liczba emerytów wzrośnie o blisko 50%, a to oznacza pewny wzrost wydatków budżetowych o ok. 89 mld na świadczenia emerytalne oraz o 50 mld na służbę zdrowia. Ten krytycznie ważny proces społeczny będzie przebiegał w sytuacji jednoczesnego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym o blisko 5 mln osób, a do roku 2050 – o dalszych 5,5 mln.

W konsekwencji, przebieg i następstwa starzenia się Polaków będą wymagać w najbliższych latach większej uwagi eksperckiej i społecznej, w tym również intensyfikacji działań o charakterze edukacyjnym na temat zdrowia (rozumianego jako styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia i aktywności fizycznej) – podstawowego obszaru działań związanych z procesem starzenia się społeczeństwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom intensyfikacji działań środowiska ekspertów i edukacji społecznej w zakresie tzw. „successful ageing” („pomyślne starzenie się”), Instytut Żywności i Żywienia dedykował tegoroczny Narodowy Kongres Żywieniowy problematyce żywienia i aktywności fizycznej osób starszych.

Kongres IŻŻ - platforma wiedzy eksperckiej i źródło kompleksowej edukacji

Pierwszy dzień Kongresu IŻŻ to pięć tematycznych sesji wykładowo-dyskusyjnych, prezentujących kluczowe aspekty obszaru żywienia i aktywności fizycznej osób starszych. Prelekcje objęły zagadnienia takie jak wchłanianie i metabolizm składników pokarmowych, żywienie i aktywność fizyczna pacjentów w starszym wieku w wybranych chorobach przewlekłych, suplementacja diety czy rola psychologa i dietetyka w opiece nad osobami starszymi. Nie zabrakło także wykładów poświęconych podstawom tzw. długowieczności (genetyka i czynniki środowiskowe), biochemicznym markerom starzenia, witaminie D jako pożądanemu „eliksirowi” młodości oraz perspektywie dożycia stu lat bez Alzheimera.

Drugi dzień Kongresu to edukacja w praktyce. Dla uczestniczących w nim osób starszych przewidziano: porady eksperckie (lekarze, dietetycy, rehabilitacji, psycholodzy), badania składu ciała, pokazy rekomendowanych form aktywności oraz pokaz kulinarny, a także sześć debat tematycznych (profilaktyka „przyjaznego starzenia się”, żywienie w chorobach przewlekłych, żywność a suplementy i leki, „zdrowe” zakupy, dobór właściwej aktywności fizycznej oraz aspekty psychologiczne powiązane z żywieniem).

Elementem merytorycznym, prezentowanym i propagowanym przez Instytut Żywności i Żywienia w trakcie obu dni Kongresu, była Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszym – opracowane po raz pierwszy zestawienie zaleceń i porad, uwzględniające specyficzne potrzeby osób w starszym wieku.

Zapraszamy do zapoznania się Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszym oraz Zasadami Zdrowego Żywienia w artykule:

Pionierska Piramida dla osób w wieku starszym

Zapraszamy również do obejrzenia: Fotorelacji z III Narodowego Kongresu Żywieniowego

Źródła:

  1. [1] „Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki”, Kancelaria Senatu RP
  2. materiały prasowe
  3. materiały własne

Autor: Instytut Żywności i Żywienia

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.