Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kontrola czystości mikrobiologicznej. Warsztaty laboratoryjne przy wykorzystaniu nagrań - szkolenie ON-LINE

Data: 20.08.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych. Przedstawione
zostaną zasady przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń seryjnych. Przedstawione filmy
instruktarzowe umożliwią zapoznanie się z pracą manualną wykonaną przez innego analityka. Celem jest utrwalenie
umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów branży przemysłu kosmetycznego, diagnostów
laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów zainteresowanych problematyką szkolenia.

Program

WYKŁADY:
1. Ustawodawstwo:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP
3. Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych wg. PN EN ISO 21148, oraz przedstawienie pozostałych norm
zharmonizowanych z ustawodawstwem.
4. Charakterystyka drobnoustrojów patogennych oznaczanych w produktach kosmetycznych
5. Neutralizacja właściwości bójczych produktów kosmetycznych- walidacja metody
6. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149 oraz wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans, Staphylococcus aureus, E.coli wg norm PN-EN ISO (metody analizy omówione zostaną na podstawie
materiałów filmowych).
7. Badanie skuteczności i ocena konserwacji – Challenge test
8. Charakterystyka jakości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych w świetle limitów zawartych w PN-EN ISO 17516.
9. Omówienie przykładowych wyników oraz ich rejestracja.
10. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, zakończenie.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/03/Program-151-ON-LINE_Kontrola-czystosci-mikrobiologicznej_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/     

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn