Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocena bezpieczeństwa EFSA paramylonu jako nową żywność zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W dniu 15 sierpnia 2019 r. przedsiębiorstwo Kemin Foods LC złożyło wniosek do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/2283 o zezwolenie na wprowadzenie na rynek unijny paramylonu jako nowej żywności. Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie paramylonu w wielu produktach spożywczych.

NF będący przedmiotem wniosku to paramylon, który jest polimerem beta-glukanu wyizolowanym z jednokomórkowej mikroalgi Euglena gracilis. Zatem NF podlega art. 3 ust. 2 lit. a) pkt ii): żywność składająca się z mikroorganizmów, grzybów lub alg, wyizolowana z nich lub z nich wyprodukowana zgodnie z rozporządzeniem 2015/2283.

Proponuje się stosowanie novel food (NF) jako składnika żywności w szeregu kategorii żywności, jako suplementu diety oraz w środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013. Proponowaną populacją docelową jest populacja ogólna, z wyjątkiem suplementów diety i napojów zastępujących posiłek, w przypadku których populacją docelową są dzieci w wieku od 1 roku i dorośli, oraz z wyjątkiem środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, w przypadku których populacją docelową są osoby dorosłe.

Składa się z co najmniej 95% błonnika pokarmowego, który w tym przypadku odpowiada beta-glukanowi, jak wykazano w literaturze naukowej i danych NMR. NF zawiera również niewielkie ilości białka, tłuszczu, popiołu i wilgoci. Źródło, z którego pochodzi proponowany novel food, E. gracilis , ma historię stosowania jako żywność (składnik żywności i suplementy diety) w Chinach, Japonii i USA. W USA jest sprzedawany od 2019 roku jako suplement diety i jako składnik żywności.

Wnioskodawca zaproponował stosowanie paramylonu w:

 • batonach zbożowych
 • jogurtach
 • napojach jogurtowych
 • sokach, nektarach (owocowych i warzywnych)
 • napojach bezalkoholowych z niewielką ilością owoców i aromatów
 • suplementach diety

Poziom FoodEx2

Kod FoodEx2

Kategoria żywności

Maksymalny poziom wykorzystania (mg NF/100 g)

3

A00EY

Batoniki zbożowe

670

4

A02NE

jogurt

160

4

A02NQ

Napoje jogurtowe, w tym warianty słodzone i/lub smakowe

100

1

A039K

Soki i nektary owocowe i warzywne

60

4

A0EQN

Napoje bezalkoholowe z niewielką ilością owoców lub aromatów

40

4

A03RV

Napoje zastępujące posiłek

80

Tabela: Kategorie żywności (według FoodEx2) i maksymalne poziomy stosowania zaproponowane przez wnioskodawcę

Ponadto wnioskodawca zaproponował stosowanie NF w środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013, przy proponowanym maksymalnym poziomie stosowania wynoszącym 600 mg novel food/dzień. Proponowaną populacją docelową dla tej kategorii żywności są osoby dorosłe.

Panel uważa, że:

 • ​​proces produkcyjny jest wystarczająco opisany i nie budzi obaw związanych z bezpieczeństwem,
 • ​​podane informacje na temat składu są wystarczające i nie budzą obaw dotyczących bezpieczeństwa,
 • ​​informacje podane w specyfikacjach proponowanej nowej żywności są wystarczające i nie budzą obaw dotyczących bezpieczeństwa,
 • biorąc pod uwagę skład NF i proponowane warunki stosowania, spożywanie paramylonu nie jest niekorzystne pod względem żywieniowym,
 • ryzyko reakcji alergicznych na NF w populacji ogólnej jest nieznane, ale oczekuje się, że będzie niskie.

Panel EFSA nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa i stwierdza, że ​​NF, tj. paramylon, jest bezpieczny pod proponowane zastosowania i poziomy wykorzystania.

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Suplementy diety

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.