Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Ograniczenie stosowania pestycydów bez zmniejszenia wydajności upraw – to możliwe!

Kategoria: Procesy i Technologie

Jak wynika z przeprowadzonych badań, których wyniki zostały opublikowane w lutym 2017 roku w Nature Plants, znaczne ograniczenie ilości stosowanych w uprawach pestycydów jest możliwe bez zmniejszenia wydajności produkcji oraz jej rentowności. Wdrożenie takich standardów, z pewnością korzystnych dla środowiska, wymaga jednak od rolników, dostosowania praktyk rolniczych, takich jak np. odpowiedni dobór odmian, co nie zawsze jest łatwe. Propagowanie trendu minimalizowania zużycia pestycydów w produkcji rolnej powinno być z pewnością poparte udzieleniem rolnikom odpowiedniego wsparcia.

Wyniki badań zostały opracowane na podstawie danych pozyskanych z 946 dużych gospodarstw rolnych, prowadzących uprawy konwencjonalne, różniących się ilością zużycia pestycydów oraz sposobami realizacji praktyk rolniczych. Naukowcy z Instytutu Rolniczego INRA (Francja) badali zależność pomiędzy poziomem stosowania pestycydów, a rentownością.

Wyniki analiz wyraźnie wskazują, iż zależność pomiędzy częstotliwością zabiegów fitosanitarnych, a wydajnością i rentownością produkcji rolnej jest związana również z warunkami produkcji takimi jak rodzaj gleby, klimat, dostęp do systemów nawadniania i odpowiedni dobór, zgodnych z nimi odmian. Istotne jest zróżnicowanie produkcji rolnej, a także zachowanie odpowiednich terminów siewu. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy wyniki badań wskazują, iż w 94% spośród analizowanych gospodarstw możliwe jest zmniejszenie zużycia pestycydów przy utrzymaniu tej samej lub wręcz podwyższeniu wydajności produkcji. Dodatkowo w przypadku 78% gospodarstw zabieg ten pozwoli utrzymać tą samą rentowność produkcji, a nawet w sprzyjających okolicznościach może spowodować zwiększenie zysków. Ponadto naukowcy z francuskiego instytutu rolniczego INRA na podstawie uzyskanych wyników analiz sugerują, iż w skali globalnej zużycie pestycydów może spaść aż o 30%, jeśli standard ten zostanie wprowadzony wyłącznie w gospodarstwach, w których nie wpłynie on negatywnie na wydajność i rentowność produkcji. Zgodnie z tym scenariuszem zużycie środków chwastobójczych zmniejszy się w tych gospodarstwach o 37%. Redukcji ulegnie również ilość wykorzystywanych w produkcji środków grzybobójczych i chwastobójczych, odpowiednio o 47% i 60%.

Podsumowując uzyskane wyniki badań, nie można nie zauważyć, iż zarówno z punktu widzenia technicznego, jak również ekonomicznego ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji rolnej jest możliwe. Wprowadzenie takich standardów wymaga jednak modyfikacji systemów prowadzenia upraw ze szczególnym uwzględnieniem elementów takich jak odpowiedni dobór odmian oraz ich zróżnicowanie, dostosowanie terminów siewu oraz sposobów prowadzenia zabiegów agrotechnicznych takich jak np. techniki siania czy odchwaszczania. Z pewnością dostosowanie praktyk rolniczych jest procesem długotrwałym. To wyzwanie, wymagające udzielenia rolnikom wsparcia i przekazania im, niezbędnej fachowej wiedzy, jednak, ku lepszej kondycji środowiska naturalnego może warto je podjąć.

Źródło:

Réduire l’usage des pesticides en agriculture sans perte de performances

http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Reduire-l-usage-des-pesticides-en-agriculture-sans-perte-de-performances

 

Autor: FoodFakty

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn