Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Orzeczenie ws Chronionych Oznaczeń Geograficznych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena przeciwko Balema GmbH (C432/18). Postawione w tej sprawie pytanie prawne sądu niemieckiego dotyczyło tego, czy ochrona nazwy „Aceto Balsamico di Modena” obejmuje wykorzystanie poszczególnych (niegeograficznych) słów składających się na tę nazwę, tj.  „ocet” i „balsamiczny”. Wyrok ten ma duże znaczenie w praktycznym stosowaniu Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) i nazw do nich podobnych.

W kontekście rozważań nad potencjalną ochroną poszczególnych słów w nazwie „Aceto Balsamico di Modena” Trybunał stwierdził m.in., że:

„z jednej strony nie ulega wątpliwości, że słowo „aceto” jest terminem pospolitym, co Trybunał już stwierdził (zob. podobnie wyrok z dnia 9 grudnia 1981 r., Komisja/Włochy, 193/80, EU:C:1981:298, pkt 25, 26). Z drugiej strony słowo „balsamico” jest tłumaczeniem na język włoski przymiotnika „balsamiczny”, który nie ma żadnej konotacji geograficznej i który w odniesieniu do octu jest powszechnie stosowany do oznaczania octu charakteryzującego się słodko‑kwaśnym smakiem. Chodzi zatem również o termin pospolity […].”

„Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrującego nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Aceto Balsamico di Modena (ChOG)] należy interpretować w ten sposób, że ochrona nazwy „Aceto Balsamico di Modena” nie obejmuje stosowania poszczególnych składających się na tę nazwę słów o znaczeniu niegeograficznym.”

Pełny tekst orzeczenia dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:62018CJ0432

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn