Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Planowane rozporządzenie węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa: Szczegóły dotyczące systemu dofinansowań dla rozwoju produkcji rolno-spożywczej

Kategoria: Biznes

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uprzejmie informuje, że węgierskie Ministerstwo Rolnictwa w najbliższym czasie planuje wydanie rozporządzenia, wprowadzającego system bardzo atrakcyjnych dofinansowań inwestycji w produkcji rolnej oraz w branży przetwórstwa spożywczego.

Stosunkowo niewielkie wymagania formalne, uproszczona procedura przyznawania środków finansowych przez węgierską administrację oraz zakres planowanych dotacji, sprawiają, że przedmiotowy program może być bardzo interesujący również dla polskich podmiotów, planujących inwestycje typu greenfield/brownfield na Węgrzech lub zainteresowanych przejęciami węgierskich podmiotów z branży przetwórstwa spożywczego.

Ze względu na planowany, bardzo krótki termin na składanie wniosków o dofinansowanie, prosimy wszystkie zainteresowane podmioty o kontakt z budapesztańskim biurem PAIH S.A.: e-mail: budapest@paih.gov.pl lub pod nr tel.: +36 1800 1020.

Treść projektu

Rozbudowa zakładów przetwórczych (projekt na 2024 r. )

Cel, cechy wniosku

Cel: wytwarzanie produktów rolnych o wartości dodanej, poprawa technologii dostępu do rynku i zwiększenie wydajności przedsiębiorstw.

Cele projektu, które mają być realizowane, mogą obejmować:

 • zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych,
 • wsparcie dla inwestycji ekologicznych związanych z wartością dodaną produktów rolnych.

Wielkość i kwota wsparcia
Wielkość wsparcia:

 • rozwój na małą skalę: 0-200 mln HUF,
 • kompleksowy rozwój: 200 mln HUF - 5 mld HUF (tylko dla projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii maksymalnie 1 mld HUF).

Średnia intensywność wsparcia: zazwyczaj 50-60% (między 30 a 70% w zależności od aktywności).

Wnioskodawcy spełniający kryteria:

 • Przedsiębiorstwa działający co najmniej rok na rynku (od małych do dużych przedsiębiorstw).
 • Grupy producentów, organizacje producentów, organizacje integracyjne producentów, spółdzielnie rolnicze i spółdzielnie społeczne.

Wnioskodawcy nie spełniający kryteriów:

 • Firma w trudnej sytuacji.
 • W przypadku ubiegania się o to samo dofinansowanie, na podstawie umowy wsparcia wydanej przed 1 września 2023 r. w VP3-4. 2. 1-4. 2. 2. -1-21/. . . -2-21 zaproszenia do składania wniosków (Call for Proposals) i nie złożyli jeszcze wniosku o płatność.
 • Dla tych, którzy jednocześnie posiadają umowę wsparcia w ramach zaproszenia do składania wniosków na rozbudowę/kompleksową rozbudowę zakładów przetwórczych.

Spełanijące kryteria działania i koszty:

1. Obowiązkowe, niezależnie wspierane działania:

 • Rozwój zakładów przetwórstwa spożywczego/rozwój winnic lub rozwój zakładów produkcji pasz związanych z działalnością zaklasyfikowaną w TEÁOR 10 i 11:
  • zakup nowych urządzeń, maszyn i instalacji nowych systemów technologicznych,
  • zakup nowych urządzeń do wewnętrznego przeładunku/magazynowania/pakowania materiałów,
  • zakup samochodów ciężarowych, dostawczych (kategoria pojazdów N) do przewozu towarów (do 55 mln HUF),
  • budowa i rozbudowa budynków, budowli, modernizacje niemające na celu zwiększenia efektywności energetycznej, remonty.

 • Rozwój działalności dotyczących innego rodzaju przetwarzania produktów rolnych o wartości dodanej: rozwój przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem miodu, przetwarzaniem wełny, przetwarzaniem konopi, przetwarzaniem obornika, a także przetwarzaniem innych produktów ubocznych związanych z działalnością zaklasyfikowaną w TEÁOR 10 lub 11:
  • zakup nowych urządzeń, maszyn i instalacji nowych systemów technologicznych związanych z przygotowaniem, przeładunkiem, przechowywaniem, dojrzewaniem i pakowaniem produktów,
  • zakup nowych urządzeń do wewnętrznego przeładunku/magazynowania/pakowania materiałów,
  • zakup samochodów ciężarowych, dostawczych (kategoria pojazdów N) do przewozu towarów (do 55 mln HUF),
  • budowa i rozbudowa budynków, budowli, modernizacje niemające na celu zwiększenia efektywności energetycznej, remonty.
 • Działania związane z redukcją zużycia energii i wdrażaniem technologii energii odnawialnej:
  • poprawa właściwości termicznych budynków i budowli, zmniejszenie strat ciepła,
  • modernizację instalacji grzewczych, chłodniczych i systemów ciepłej wody w budynkach i budowlach,
  • energooszczędna modernizacja systemów oświetleniowych, procesów technologicznych, maszyn i urządzeń,
  • częściowe lub całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania/chłodzenia, zapotrzebowania ciepłej wody, zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

2. Działania, które są opcjonalne i nie mogą być wspierane niezależnie, obejmują:

 • działania związane z przygotowaniem, zarządzaniem projektem (do 5%),
 • działalność związana z inwestycjami niematerialnymi,
 • rozwój infrastruktury obiektu (do 20%, tylko związanej z punktem A),
 • zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia wewnętrznej ewidencji i wewnętrznych systemów operacyjnych (dotyczy wyłącznie pkt A),
 • zakup nieruchomości (do 2%, tylko związane z punktem A).

Czas

 • Planowana publikacja rozporządzenia: maj 2024 r.
 • Przewidywany termin składania aplikacji: czerwiec 2024 r.

Inne

 • W przypadku prowadzenia działalności budowlanej zastosowanie ma ENGY (Construction Standard Collection).
 • Do 25%, ale nie więcej niż 500 mln HUF, zaliczka bez gwarancji, która musi zostać wpłacona w ciągu 12 miesięcy.
 • W nowym okresie ewaluacji możliwe jest złożenie nowego wniosku dotyczącego innego przedsięwzięcia
 • Nie kwalifikują się do wsparcia:
  • działalność związana z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb objętych kodem TEÁOR 1020,
  • zakup maszyn rolniczych i samochodów osobowych,
  • zakup używanych maszyn, urządzeń, materiałów, narzędzi jednorazowych i materiałów eksploatacyjnych,
  • koszty realizacji kontraktów
  • produkcja biopaliw płynnych.
 • Maksymalny okres realizacji wynosi 24 miesiące lub do 36 miesięcy w przypadku kompleksowych projektów.
 • Okres dofinansowania wynosi 5 lat.

 

Źródło: informacja prasowa Ministerstwo Rozwoju i TechnologiiWydział Dwustronnej Współpracy Gospodarczej I Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Wybierz temat: Inspekcje Państwowe

Autor: FoodFakty Portal

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.