Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Produkcja i etykietowanie żywności dla wegetarian / wegan oraz znakowanie prośrodowiskowe środków spożywczych

Data: 15.10.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy aktualnych trendów rynkowych w znakowaniu żywności, w tym m.in. oznakowania produktów jako
„wegetariańskich”, „wegańskich”, „bez GMO” itp. Pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat planowanych zmian legislacyjnych
dotyczących etykietowania środków spożywczych, m.in. w zakresie „proekologicznego” oznakowania produktów.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych możliwości stosowania komunikatów „odpowiedni dla wegetarian” lub
„odpowiedni dla wegan” w znakowaniu żywności. Uczestnicy dowiedzą się jakie produkty mogą zostać w ten sposób
prezentowane, jakie wymogi należy spełnić, a także jak uzyskać dobrowolny certyfikat. Omówimy także rozwijający się trend
komunikowania proekologicznego charakteru opakowania (np. kompostowany, biodegradowalny, zero waste) oraz
planowane zmiany unijne w zakresie przekazywania obowiązkowej deklaracji dotyczącej wpływu cyklu życia produktu na
środowisko (tzw. ślad węglowy). Na szkoleniu zostaną zaprezentowane również kwestie związane z oznakowaniem produktu
jako wolnego od GMO zgodnie z nowymi regulacjami krajowymi.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, pracowników działów jakości, działów marketingu, osób
odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych.

Program

Znakowanie żywności dla wegetarian i wegan
1. Postawy konsumenckie Polaków wobec produktów i dań roślinnych – raport z grudnia 2019 r.
2. Podstawowe zasady diety wegetariańskiej, wegańskiej, flexitariańskiej.
3. Ramy prawne dotyczące możliwości przekazywania informacji o przeznaczeniu produktu dla wegetarian i wegan
(przepisy krajowe).
4. Proponowane regulacje na szczeblu unijnym – omówienie opinii organizacji FoodDrinkEurope oraz Europejskiej Unii
Wegetarian.
5. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie proponowanej inicjatywy znakowania środków spożywczych jako
niewegetariańskie/wegetariańskie/wegańskie – omówienie.
6. Definicja terminów „wegetariański” i „wegański”.
7. Podstawowe zasady diety wegetariańskiej i wegańskiej (w tym m.in. różnica pomiędzy produktem pochodzenia
zwierzęcego, a produktem odzwierzęcym).
8. Produkty wegetariańskie i wegańskie – przegląd rynku, współczesne trendy.
9. Stosowanie dobrowolnych znaków graficznych w świetle przepisów prawa oraz zasady rzetelnego informowania.
10. Nazewnictwo produktów wegetariańskich i wegańskich (problemowe przykłady i proponowane zmiany legislacyjne).
11. Skład produktów odpowiednich dla wegetarian i wegan – dozwolone/niedozwolone surowce, dodatki, substancje
pomocnicze.
12. „Ukryta” zawartość składników odzwierzęcych (w tym m.in. lista dodatków).
13. Wymagania produkcyjne dla produktów wegetariańskich i wegańskich – podstawowe zasady, procedury, dokumenty.
14. Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami pochodzenia zwierzęcego.
15. Certyfikacja V-label - procedura procesu licencjonowania, czas trwania, opłaty.
Komunikacja proekologiczna
1. Komunikacja śladu węglowego – czy stoimy przed kolejną rewolucją w znakowaniu żywności?
2. Prace instytucji UE nad nowymi regulacjami dotyczącymi prezentacji śladu węglowego na etykiecie (system traffic
light).
3. Metodologia oceny cyklu życia produktu pod kątem oznakowania nowym systemem.
4. Komunikaty typu – degradowalny, kompostowalny, sustainable, zero waste – możliwości stosowania.
5. Certyfikacja RSPO, fair trade i inne światowe inicjatywy w zakresie promocji proekologicznych wyborów.
Znakowanie produktów jako wolnych od GMO
1. Nowe przepisy dotyczące znakowania produktów jako wolnych od GMO.
2. Kryteria dla produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i produktów mieszanych.
3. Zatwierdzone znaki graficzne.
4. Wymagana dokumentacja.
Sesja pytań i odpowiedzi
1. Możliwość weryfikacji oznakowania wskazanych treści etykiet uczestników
2. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
Uczestników prosimy o dostarczenie skanów etykiet na 2 tygodnie przed terminem szkolenia na adres:
szkolenia@hamilton.com.pl Maksymalnie 2 etykiety na firmę.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn