Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Raport KE dot. rynku napojów o niskiej zawartości alkoholu/bezalkoholowych

Kategoria: Biznes

Komisja Europejska opublikowała na początku marca raport końcowy z badań pt. „Study on low / no alhohol beverages”, których celem było przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej napojów o obniżonej zawartości alkoholu i bezalkoholowych oraz prognozy hipotetycznych przyszłych trendów w zakresie ich produkcji i konsumpcji. Przeprowadzone badania miały na celu zidentyfikowanie najistotniejszych zagrożeń i możliwości stwarzanych przez ten nowy trend rynkowy jakim są napoje LNA (Low i No-alcohol), jak:

  • względy zdrowia publicznego;
  • integralność jednolitego rynku;
  • ewentualna potrzeba inicjatyw legislacyjnych na szczeblu UE i ich potencjalne reperkusje dla handlu światowego.

Zakres badania obejmował przede wszystkim napoje spirytusowe o niskiej zawartości alkoholu lub bezalkoholowe oraz aromatyzowane wyroby winiarskie. Pod uwagę wzięto także wino nisko- i bezalkoholowe, piwo i inne napoje fermentowane (np. cydr, perry i miody pitne) w celu przeprowadzenia analizy porównawczej między nimi a przedmiotowymi produktami.

Konkluzje z badań

Rynek rynku napojów o niskiej zawartości alkoholu/bezalkoholowych napędzany jest dynamiczną równowagą między podażą a popytem. Wiodącymi czynnikami są: trendy konsumenckie, poparte zmianami regulacyjnymi i pozaregulacyjnymi w dziedzinie spożywania alkoholu oraz bezpieczeństwa/zdrowia, zmiany w postawach konsumentów, np. w zakresie odżywiania i zdrowia, picia i kierowania pojazdami; oraz postęp technologiczny w zakresie składników i metod przetwarzania, który pozwala na udoskonalenie asortymentu oferowanych produktów. Ponadto względy strategiczne, w szczególności dążenie producentów do dywersyfikacji portfela produktów oraz zachowania konkurencyjności, również odgrywają ważną rolę w formułowaniu decyzji wejść na rynek LNA. Czynniki te początkowo kierowały sektorem piwa o niskiej zawartości alkoholu/bezalkoholowym, który od lat przewodzi trendowi w kierunku napojów LNA, podczas gdy wprowadzanie na rynek niskoalkoholowego/bezalkoholowego wina i napojów spirytusowych było w dużej mierze inspirowane sukcesem piw niskoalkoholowych/bezalkoholowych.

Napoje o niskiej zawartości alkoholu/bezalkoholowe są zwykle pozycjonowane na rynku:

  • jak najbliżej referencyjnych napojów alkoholowych (piwo, wino, napoje spirytusowe);
  • jako produkt „premium”;
  • jako wyraźna alternatywa dla soków owocowych, napojów bezalkoholowych i innych napojów niezawierających alkoholu.

Jeśli chodzi o strategie wejścia, zarówno duże, jak i małe firmy mające ugruntowaną pozycję marek ostrożnie wchodzą do tego segmentu. Większe firmy miały tendencję do uruchamiania wersji LNA swoich marek, dla niektórych tych ugruntowanych już marek. Mniejsze firmy i start-upy, z mniej ugruntowanymi markami, zdecydowali się na stworzenie wersji LNA dla istniejącej marki lub stworzyły całkowicie nową markę dla swoich produktów LNA, stosując obie strategie mieszając strategie marketingowe, aby zwiększyć świadomość konsumentów w zależności od firmy, marki, produktu i profilu rynkowego/konsumentów.

We wszystkich sektorach napojów LNA, warunkiem wstępnym sukcesu każdej strategii marketingowej jest osiągnięcie cech organoleptycznych, których oczekują konsumenci - zwłaszcza smaku; promocja cen wydaje się odgrywać drugorzędną rolę.

We wszystkich sektorach produktów główne podejścia do produkcji napojów o niskiej zawartości alkoholu lub bez alkoholu obejmują usuwanie alkoholu lub stosowanie technologii, które wytwarzają zmniejszone ilości alkoholu. Istnieje wiele różnych technologii, które można zastosować w ramach obu podejść, podczas gdy know-how i technologie również ewoluują. Głównymi przesłankami przy wyborze metody produkcji są konieczność osiągnięcia tzw. oczekiwanych właściwości organoleptycznych skorelowanych z kosztami technologicznymi.

Ograniczenia regulacyjne również odgrywają rolę w wyborze konkretnej technologii produkcji wina, ponieważ muszą one być zatwierdzone przez OIV i prawodawstwo UE. Produkt uboczny procesu produkcyjnego, gdy napój LNA jest wytwarzany przez dealkoholizację - co ma miejsce głównie w przypadku piwa i wina LNA - to ekstrahowany alkohol, dla którego identyfikuje się liczne rynki zbytu.

Więcej w raporcie:

Źródło: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc7b29d4-b7e7-11ed-8912-01aa75ed71a1

 

 

Wybierz obszar: Przemysł napojowy

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.