Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważny wyrok NSA w sprawie znakowania przetworów mlecznych

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Niedawno opublikowano wyrok z uzasadnieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 października 2018 r. w sprawie skargi kasacyjnej B. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 1155/15 w kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rolnictwie ekologicznym (II GSK 2942/16).

Zgodnie z treścią uzasadnienia

„oznakowanie przez skarżącego produktów mleczarskich, znakiem [...]eko, zawierającym termin "eko", sugerującym, że wprowadzany do obrotu produkt spełnia wymogi produkcji ekologicznej, stanowi naruszenie art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 834/2007 oraz delikt podlegający karze, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o rolnictwie ekologicznym”.

„(… ) Z art. 23 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 832/2007 wynika, że nie stosuje się żadnych terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych, mogących wprowadzić w błąd konsumenta lub użytkownika przez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają wymogi wymienione w tym rozporządzeniu.(…)”;

„Wbrew stanowisku zawartym w skardze kasacyjnej, art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007 wprost wskazuje, że produkt jest opatrzony terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, jeżeli przy znakowaniu, w materiałach reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego składniki lub materiały paszowe opisywane są za pomocą terminów sugerujących nabywcy, że produkt ten, jego składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. W dalszym ciągu tego przepisu jednoznacznie stanowi się, że zwłaszcza terminy wymienione w załączniku, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. "bio" i "eko", używane samodzielnie i - co w tym miejscu wymaga podkreślenia - łącznie, mogą być stosowane na terenie Wspólnoty i we wszystkich językach Wspólnoty w znakowaniu i reklamie produktu, który spełnia wymogi określone na mocy niniejszego rozporządzenia lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.