Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zakaz stosowania galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312)

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1481 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312) zakazano dalszego stosowania galusanu oktylu i galusanu dodecylu.

Powód zmian

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał opinie naukowe dotyczące ww. dodatków jeszcze 2015 r. W opiniach stwierdzono, że brakuje odpowiednich danych toksykologicznych dotyczących tych substancji, a na późniejsze zaproszenie Komisji Europejskiej żaden podmiot gospodarczy nie przedstawił wyników wymaganych danych toksykologicznych.

Zgodnie z rozporządzaniem

  • z unijnego wykazu dodatków do żywności skreśla się galusanu oktylu (E 311) oraz galusanu dodecylu (E 312);
  • żywność zawierająca galusan oktylu (E 311) i galusan dodecylu (E 312), która została legalnie wprowadzona do obrotu przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może pozostawać w obrocie do dnia 25 kwietnia 2019 r.;

Obowiązywanie

Rozporządzenie wchodzi w życie 25 października 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn