Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważny wyrok WSA ws. wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano wyrok w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 r. (VI SA/Wa 2637/19) oddalający skargę w przedmiocie wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego.

Wyrokiem tym WSA w Warszawie oddalił skargę na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych nakładającą karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego. Decyzja dotyczyła filetów z morszczuka, które nie spełniały wymagań zadeklarowanych w oznakowaniu produktu ze względu na zawyżoną zawartość glazury. 

Strona w skardze nie zgodziła się ze stanowiskiem organów I i II instancji, które uznały, że niewłaściwe etykiety zamieszczone przez zagranicznego eksportera zmienione następnie na prawidłowe przez importera wprowadzają konsumenta w błąd. Strona podniosła argument, że produkty z niewłaściwym oznakowaniem nie miały styczności z konsumentem.

WSA wskazał w przedmiotowym wyroku, że: „Każdy towar przywożony z zagranicy, aby mógł przebywać na terenie Polski legalnie, musi zostać uprzednio dopuszczony do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego przez odpowiednie służby celne. Jest to niezależne od tego, czy dany produkt sprowadzany jest w celu zbycia go podmiotom trzecim, czy też będzie w całości wykorzystywany wyłącznie przez podmiot przywożący.”

Dodatkowo, WSA podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą i wskazał, że: „naruszenia art. 10 k.p.a. nie traktuje w sposób automatyczny, upatrując w nim bezwzględnego uchybienia zasadzie czynnego udziału strony w postępowaniu. Dopiero wykazanie przez stronę, że brak możliwości zajęcia stanowiska oraz złożenia ewentualnych wniosków dowodowych, uniemożliwił podjęcie konkretnie wskazanej czynności procesowej, mogącej mieć przy tym wpływ na wynik sprawy, daje podstawę do przyjęcia, że doszło do naruszenia art. 10 k.p.a.”

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.