Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wycofania żywności z powodu alergenów pokarmowych w UK - analiza zgłoszonych przypadków

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Alergia pokarmowa pozostaje globalnym problemem zdrowia publicznego, gdzie 1-2% dorosłych i 5-6% dzieci żyje obecnie z co najmniej jedną rozpoznawalną alergią pokarmową. Rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 1169/2011 w sprawie informacji na temat żywności dla określa 14 kluczowych alergenów o istotnym znaczeniu w UE (alergeny priorytetowe) nakłada na przedsiębiorstwa spożywcze i producentów wymóg prawny zapewnienia konsumentom jasnych informacji o alergenach spożywczych.

Unikanie spożywania żywności alergennej jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania niepożądanym objawom/chorobom/zgonom, ale przypadkowe spożycie nadal często występuje z powodu nieodpowiednich praktyk etykietowania, zanieczyszczenia krzyżowego podczas produkcji i błędnej komunikacji przez pracowników, stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów finalnych produktów.

Wycofania z rynku alergenów pokarmowych w Wlk. Brytanii - analiza

W czasopiśmie Food Control opublikowano analizę wycofań produktów żywnościowych z powodu alergenów wydanych przez organy nadzorujące żywność w Wielkiej Brytanii w latach 2016-2021.

 • Liczba wycofań związanych z alergenami pokarmowymi w tym czasie rosła corocznie pomimo zwiększonej świadomości i przepisów do 2019 r., osiągając najwyższy poziom przy 118 wycofaniach, po czym spadła do 82 i 84 odpowiednio w 2020 i 2021 r.
 • Powiadomienia z powodu alergenów były głównym powodem wycofania żywności – aż 57,6% (łącznie w tym okresie czasu odnotowano 1036 wycofań żywności, 597 z powodu alergenów).
 • Najczęstszą grupą żywności alergizującej, będącą powodem wycofań było mleko (25,2%).
 • Najwięcej wycofań (40,0%) było z powodu pominięcia w wykazie składników alergenów priorytetowych. Najwięcej wycofał supermarket Lidl z 37 wycofaniami obejmującymi 62 produkty. 60% wycofanych produktów z przekroczonym termin przydatności do spożycia (należy spożyć do i najlepiej spożyć przed, z czego 14 produktów (48,3%) miało termin przydatności do spożycia, który był mikrobiologicznie niebezpieczny do spożycia po upływie określonych dat, a produkty zbożowe i piekarnicze stanowiły 30,4% wszystkich wycofań z datą ważności).

Alergeny nadal stanowią duże zagrożenie dla konsumentów i przemysłu spożywczego

Analizy te sugerują, że wycofywania produktów spożywczych związanych z alergenami nadal stanowią duże zagrożenie dla konsumentów i przemysłu spożywczego, przy czym więksi detaliści wycofują najwięcej pomimo nowoczesnych obiektów. Należy zwrócić większą uwagę na wszystkie przypadki wycofania alergenów z żywności, w szczególności na pominięcie celowo dodawanych produktów spożywczych zawierających alergeny priorytetowe z listy składników. Ponadto zidentyfikowano wycofywanie produktów spożywczych na podstawie alergenów, których termin przydatności do spożycia minął lub wkrótce upłynął, co stanowi niekontrolowane ryzyko dla konsumentów cierpiących na alergie pokarmowe.

Wnioski i wskazówki oraz zalecenia dla branży spożywczej

Wyniki tego badania dostarczą użytecznych informacji zarówno dla podmiotów prowadzących produkcję spożywczą, jak i organów regulacyjnych do współpracy i wdrożenia bardziej solidnych systemów wykrywania alergenów, aby skoncentrować swoje wysiłki na najbardziej dotkniętych obszarach w celu ograniczenia przypadków wycofania produktów z rynku, a także udoskonalenia przyszłych strategii profilaktycznych. Odkrycia te dostarczą również przydatnych porównań ze stanem powiadomień dotyczących alergenów pokarmowych w innych krajach, w szczególności z tendencjami z ostatnich lat.

Wycofanie produktów związane z alergenami pozostaje głównym rodzajem wycofywania żywności w Wielkiej Brytanii. Główne trendy w Wielkiej Brytanii odzwierciedlają globalne trendy w ekonomicznie porównywalnych jurysdykcjach. Spadek liczby przypomnień o alergenach w 2020 r. od 2019 r., a następnie niewielki wzrost w 2021 r. mógł wynikać z przyczyn w dużej mierze związanych z pandemią Covid-19, ale inne czynniki mogły mieć również znaczenie. Interesujące będzie sprawdzenie, czy poprzedni trend wzrostowy alergenów z roku na rok powtórzy się. Pierwotne przyczyny przypomnień związanych z alergenami są zwykle niedostatecznie zgłaszane; należy zdecydowanie zachęcać do odwrócenia tego trendu poprzez otwarte ujawnianie i zestawienie informacji o przyczynach źródłowych, aby pomóc w zmniejszeniu częstotliwości przypominania alergenów.

W kontekście poprawy obsługi i raportowania wycofywania produktów związanych z alergenami analiza wskazuje kilka zaleceń. Firmy radzą sobie stosunkowo dobrze, biorąc pod uwagę, że liczba wycofywanych produktów, których to dotyczy, jest niska w porównaniu z całkowitą ilością produktów spożywczych wytwarzanych w Wielkiej Brytanii, chociaż produkty zawierające niedokładne informacje o alergenach wciąż trafiają do konsumentów. Producenci i detaliści muszą skoncentrować się na zarządzaniu etykietowaniem alergenów na wszystkich etapach łańcucha dostaw, aby ograniczyć wycofanie produktów z rynku poprzez rozpoznanie błędów przed dystrybucją do detalistów, w szczególności wycofanie pominiętych alergenów priorytetowych, nieprawidłowo zapakowanych, nieuwydatnionych alergenów priorytetowych oraz nieoznaczone w języku angielskim.

Są to kategorie, które w pierwszej kolejności nie powinny wymykać się poza własne systemy zarządzania ryzykiem producentów żywności, a wzmocnienie ich wewnętrznych kontroli sprawiłoby, że żywność byłaby bezpieczniejsza dla konsumentów podatnych na reakcje alergiczne na żywność.

Ponadto postęp w technologiach wykrywania alergenów pokarmowych, takich jak ulepszone urządzenia z przepływem bocznym z czytnikami optycznymi w smartfonach, które są szybsze i prostsze w użyciu w porównaniu z konwencjonalnymi metodami bioanalitycznymi, mogą być wykorzystane do szybszej analizy i wyników na miejscu.

Także wdrożenie znormalizowanych procedur raportowania i opartych na zachętach ulepszeń w zakresie sprawdzania odpowiedniego oznakowania alergenów za pomocą ścisłej i systematycznej listy kontrolnej przed dystrybucją do sprzedawców detalicznych, organów regulacyjnych żywności i konsumentów będzie korzystne. Można to również uzupełnić o wykorzystanie systemów zapewniania jakości z interaktywnymi lub tekstowymi możliwościami sztucznej inteligencji do skanowania opakowań i wykrywania produktów spożywczych, które nie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi etykietowania przed ich wprowadzeniem na rynek, co zapobiega wycofywaniu produktów. Dzięki wczesnemu rozwiązaniu problemów związanych z etykietowaniem, niewątpliwie ograniczyłoby to szkody ekonomiczne i reputacyjne spowodowane wycofaniem.

Niezbędne są dalsze prace w celu zidentyfikowania potencjalnych postępów dla producentów żywności i organów regulacyjnych we wczesnym wykrywaniu wycofań, zanim produkty, których to dotyczy, zostaną przekazane sprzedawcom detalicznym w celu sprzedaży konsumentom, oraz analiza innych zmiennych, takich jak wpływ przyjęcia systemu deklaracji alergenów opartego na blockchain do jednolitego raportowania w całej branży spożywczej.

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713522005680?via%3Dihub

 

Wybierz obszar: Alergeny Bezpieczeństwo żywności Wycofania z rynku

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

 • 29.09.2022

  Dokładne planowanie, mniej pośpiechu

  Systemy do planowania produkcji oznaczają większą elastyczność procesów i niższe koszty. Przy czym najlepiej jest, gdy są one bezpośrednio zintegrowane z oprogramowaniem ERP.

  Czytaj więcej
 • 10.08.2022

  Metody wykrywania alergenów w żywności

  Pomimo tego, że spożywanie pokarmów jest dla każdego człowieka czynnością naturalną, dla niektórych może się to wiązać z ryzykiem ze względu na alergeny, które powodują coraz większe zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób. W 1995 r. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii dokonała klasyfikacji zaburzeń występujących w organizmie człowieka, które są wywoływane spożywanym jedzeniem.

  Czytaj więcej
 • 27.06.2022

  Ocena ryzyka alergenów pokarmowych – raport FAO/WHO

  Opublikowano raport pt. Ocena ryzyka alergenów pokarmowych. Część 1 – Przegląd i walidacja listy priorytetowych alergenów Codex Alimentarius poprzez ocenę ryzyka. Jest on podsumowaniem serii spotkań ekspertów Komisji Kodeksu Żywnościowego.

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn