Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wymagania prawne dla materiałów do kontaktu z żywnością – prawo i praktyczne przykłady[ON-LINE]

Data: 04.12.2023 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie jest skierowane w szczególności do działów jakości, rozwoju oraz marketingu produktów i procesów w przedsiębiorstwach: producentów, przetwórców i handlowców.

 

Program

Program szkolenia obejmuje:

Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:
tworzyw sztucznych;
metali;
papieru i tektury (w tym z makulatury – oleje mineralne)
farb drukarskich
wyrobów powlekanych powłokami organicznymi (bisfenol A, bisfenol S)
wyrobów gumowych
wyrobów i powłok ceramicznych
klejów
Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością
Recykling mechaniczny pokonsumenckiego PET
Recykling z obiegu zamkniętego
Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania
Wymagania dotyczące dekontaminacji
Monitorowanie i zgłaszanie poziomów zanieczyszczeń
Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu
Rejestr autoryzowanych procesów recyklingu
Deklaracja zgodności
Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Znakowanie
Identyfikowalność (system traceability)
Procedura udzielania zezwoleń unijnych na nowe substancje
Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające –informacje jakie powinny zawierać
Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – urzędowa kontrola
Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.
Ostatnie zmiany Rozporządzenia 10/2011 oraz planowane zmiany
Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
Limity migracji globalnej i specyficznej
Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
Zastępcze płyny modelowe
Dobór zakresu badań w zależności od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu;
Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji
Biotworzywa – przykłady, wymagania prawne, badania
Wyroby melaminowe i bambusowo-melaminowe – badania
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
limit migracji bisfenolu A, badania migracji
wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A
deklaracja zgodności dla materiałów powlekanych – wzór dokumentu
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
Systemy jakości
Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.
Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja dla:
papieru i tektury;
stali nierdzewnej;
aluminium;
szkła;
gumy, silikonu;
farb drukarskich, lakierów i powłok itp.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
Opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
Deklaracja zgodności
Znakowanie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Najważniejsze postanowienia dyrektywy istotne dla sektora spożywczego
Przykłady wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte zakresem dyrektywy
Materiały alternatywne dla wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest skierowane w szczególności do działów jakości, rozwoju oraz marketingu produktów i procesów w przedsiębiorstwach: producentów, przetwórców i handlowców.

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.