Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zafałszowania żywności - przegląd dokumentu technicznego GFSI (Food Fraud)

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

9 maja 2018 r. Global Food Safety Initiative (GFSI) opublikował dokument techniczny dotyczący fałszowania żywności pod tytułem "Przeciwdziałanie fałszowaniu żywności za pośrednictwem systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności", który określa nowe wymogi zgodności. Część  wymagań może być zaskakująca lub nawet prowadzić do braku zgodności z przepisami, jednak podstawowe zasady pozostały takie same.

Oprócz dokumentu istnieje wiele zasobów szkoleniowych i edukacyjnych. Dokument jest kluczem do potwierdzenia definicji, zakresu, punktu wyjścia i oczekiwań w odniesieniu do podstawowych wymogów zgodności. Nowy dokument wspiera poprzednie raporty GFSI dotyczące fałszowania żywności z roku 2014 oraz dokumentu GFSI „Benchmarking Document” (2017).

Nowe wymogi GFSI dotyczące zafałszowań w branży spożywczej pomagają audytorom oceniającym ryzyko przejść z punktu „A" do punktu „B", a nie do pełnego planu typu HACCP, który byłby ostatecznym celem czyli punktem „Z”, przed którym musimy wcześniej spełnić wymagania punktów B, C, D itd. Nowy dokument techniczny zawiera przegląd poprzednich oświadczeń i wyjaśnia najszybszą ścieżkę.

Najważniejsze wnioski wynikające z dokumentu:

Holistyczny zakres – dotyczy wszystkich zafałszowań i produktów: Zakres obejmuje wszelkiego rodzaju zafałszowania (od substancji wprowadzających w błąd do zafałszowań i skradzionych towarów) a także wszystkie produkty (od towarów przychodzących, po produkt na rynku, w tym produkty zafałszowane). Wszystkie rodzaje zafałszowań i wszystkie produkty mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i prowadzić do szkód ekonomicznych.

Po prostu zacznij – Nadal kładzie się nacisk na rozpoczęcie procesu, który będzie wspierany ciągłym ulepszaniem i dzieleniem się najlepszymi praktykami.

Audytorzy mają potwierdzić proces, nie oceniać plany: aby rozpocząć zgodność, należy potwierdzić, że proces się rozpoczął.

Nowy dokument techniczny GFSI dotyczący fałszowania żywności jest bardzo ważny, ponieważ daje zdecydowany i jasny punkt wyjścia do przeciwdziałania oszustwom w branży spożywczej. Powinniśmy wykorzystać go jako punkt startowy, aby rozpocząć lub udoskonalić swoje strategie zapobiegania fałszowaniu w branży spożywczej.

Dostęp do przewodnika: http://www.mygfsi.com/files/Technical_Documents/201805-food-fraud-technical-document-final.pdf

Kilka kluczowych punktów podkreślonych przez GFSI:

"(2)" Menedżer ds. zafałszowań w branży spożywczej jest "odpowiedzialny" za pełną zgodność, ale nie może być odpowiedzialny za każde z poszczególnych zadań. Na przykład zarządzanie i monitorowanie skradzionych towarów może być prowadzone przez logistykę łańcucha dostaw lub pracowników ochrony korporacyjnej. "

Komentarz: dokument GFSI zapewnia bardziej szczegółowy wgląd w zgodność dzięki wyjaśnieniu niektórych szczegółów wdrożenia. Branża obawiała się, że nowe grupy zadaniowe ds. Oszustw żywnościowych będą wymagały wielu nowych pracowników. W oświadczeniu GFSI podkreśla się, że należy uwzględnić wszystkie tematy, ale mogą one zostać wdrożone przez innych obecnych pracowników.

Komentarz: Istotne jest, że GFSI używa nietradycyjnych przykładów bezpieczeństwa żywności, takich jak skradzione towary, które zwykle nie podlegają odpowiedzialności zespołu ds. Zapewnienia jakości żywności.

"(3)" Wymagania odnoszą się do całej "Organizacji": podczas gdy tradycyjne metody bezpieczeństwa żywności typu HACCP są stosowane w zakładach produkcyjnych, działających w ramach całej organizacji. Słabe punkty związane z zafałszowani w branży spożywczej mają zasięg ogólnofirmowy, a zatem zakres oszustwa obejmuje całe przedsiębiorstwo ".

Komentarz: Oczywiste jest, że ocena podatności na oszustwa związane z zafałszowaniami oraz strategia zapobiegawcza mają objąć całą organizację, a nie tylko obiekt, który może być miejscem przeprowadzania audytu. Tradycyjny audyt bezpieczeństwa żywności koncentruje się na HACCP, a więc na działaniach zakładu lub miejsca produkcji. W przypadku oszustw w branży spożywczej ogólne plany podatności i kontroli mogą być całkowicie i fachowo rozwiązywane na poziomie całego przedsiębiorstwa. Dlatego też audyt w zakładzie produkcyjnym może opierać się na ocenie całej firmy. O ile nie ma unikatowej działalności operacyjnej, każdy zakład produkcyjny zwykle nie byłby zobowiązany do przeprowadzenia odrębnej oceny.

 "(8)" (B) Zrozumieć różnicę między zagrożeniem (potencjalnym źródłem szkody), ryzykiem (prawdopodobieństwo utraty lub obrażeń spowodowanym zagrożeniem), a wrażliwością (podatnością na ryzyko): wiele zagrożeń będzie miało niski lub bardzo niskie prawdopodobieństwo, a zatem nie stanowi zagrożenia; podobnie, podatność firmy lub systemu na ryzyko jest nie tylko związana z powagą tego ryzyka, a raczej ze świadomością firmy co do ich słabości i tego, jak sobie z tym radzą. "... Podczas gdy podejście oceny" wszystkich zagrożeń "jest ważne w danej firmie, to wszystkie luki w zabezpieczeniach nie są ryzykiem, wszystkie ryzyka NIE są zagrożeniami, a wszystkie zagrożenia NIE są zagrożeniami wymagającymi kontroli prewencyjnej. Ostateczny plan łagodzenia musi koncentrować się na tych lukach, które wymagają kontroli prewencyjnej zidentyfikowanej dzięki starannej i udokumentowanej analizie ryzyka, prawdopodobieństwa i możliwości oszustwa. "

Komentarz: GFSI uspokaja obawy przemysłu, że każda zidentyfikowana luka wymagałaby planu kontroli. W związku z tym podejście uwzględniające wszystkie zagrożenia pozwala na szeroki zakres, który monitoruje możliwe przyczyny źródłowe, a jednocześnie zawiera wyraźną metodę fokusowania się tylko do najgorszych problemów. Wymagania GFSI dotyczą metody przeprowadzenia oceny bez zaleconego lub wymaganego podejścia.

"(12)" Mając to na uwadze, istnieje świadomość, że temat zafałszowań jest różny dla osób podlegających audytowi i audytorów: "Nie oczekuje się, że audytor wykryje oszustwo lub potwierdzi, że program zwalczania zafałszowań jest w stanie "zapobiegać oszustwom". Takie podejście jest zgodne z weryfikacją planu HACCP podczas audytu bezpieczeństwa żywności. "

Komentarz: GFSI zawiera praktyczne i pragmatyczne podejście, które kładzie nacisk na to, aby "nie oczekiwać, że audytor wykryje zafałszowania lub potwierdzi że program zwalczania jest skuteczny”. Audyt ma na celu potwierdzenie, że ocena podatności na oszustwa w branży spożywczej jest przeprowadzona i że istnieje strategia zapobiegania zafałszowaniom oraz że obejmuje odpowiedni zakres GFSI.

Komentarz: Aby wzmocnić tę kwestię, kluczową i najważniejszą rolą audytora (zwłaszcza teraz gdy pozostało tylko 20 tygodni w zakresie wymogów dotyczących fałszowania żywności) jest potwierdzenie, że zajęto się wymogami, jest to udokumentowane i obejmuje odpowiedni zakres GFSI.

Źródło:

http://foodfraud.msu.edu/2018/05/17/review-of-gfsi-food-fraud-technical-document-may-2018/ 

Słowa kluczowe: zafałszowane produkty spożywcze, zafałszowanie żywności, food fraud

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.