Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zatwierdzenie oleju cebulowego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Komisja Unii Europejskiej wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1295 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej cebulowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Tło regulacji

Wniosek o zatwierdzenie złożyła w dniu 12 grudnia 2016 r.  holenderska firma Bionext.

Komisja stwierdziła, że „z dokumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że olej cebulowy spełnia kryteria środka spożywczego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Ponadto substancja ta nie jest w głównej mierze wykorzystywana do celów ochrony roślin, ale mimo to jest ona użyteczna w zakresie ochrony roślin w postaci produktu składającego się z tej substancji. Z tego powodu należy ją uznać za substancję podstawową.

Jak wykazały badania, można oczekiwać, że olej cebulowy zasadniczo spełnia wymogi określone w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu”.

Zgodnie z rozporządzeniem

Zatwierdza się substancję olej cebulowy jako substancję podstawową (nr CAS: 8002-72-0).

Obowiązywanie

Rozporządzenie wchodzi w życie 17 października 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.