Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Audyty i certyfikacja w przemyśle spożywczym w dobie koronawirusa

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Z uwagi na pandemię koronawirusa (COVID-19) mogą wyniknąć problemy z zaplanowanymi audytami, co może mieć wpływ na status certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jednostki certyfikujące przedstawiły swoje procedury i rozwiązania na zaistniałą sytuację.

COVID-19 i jego konsekwencje dla certyfikacji zgodnie z normami IFS

IFS stale monitoruje sytuację w odniesieniu do rozprzestrzeniania się Coronavirus (COVID-19) i omawia tę dynamiczną sytuację na Radzie IFS, w Międzynarodowym Komitecie Technicznym oraz w Międzynarodowym Komitecie ds. Krajowych Grup Roboczych, w których reprezentowane są wszystkie zainteresowane strony (dystrybucja, dostawcy i jednostki certyfikujące). IFS poinformował w sprawie polityki i środków, które uzgodnił w odniesieniu do choroby koronawirusowej. Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii, które zostały szczegółowo wyjaśnione w dostępnym tu dokumencie:

  1. Ze względu na środki ostrożności stosowane przez samorządy lokalne może się zdarzyć, że nie można przeprowadzać audytu. W tym przypadku, istniejące certyfikaty IFS są nadal ważne do końca okresu ich ważności, a następnie tracą swoją regularną ważność.
  2. IFS wzywa zarówno dystrybucję, jak i swoich dostawców do kontaktowania się i znalezienia dwustronnych rozwiązań, aby mogli zachować umowy z dostawcami.
  3. IFS preferuje indywidualną ocenę sytuacji i zdecydował się nie przedłużać automatycznie ważności świadectw do sześciu miesięcy.
  4. IFS nie nakłada żadnych sankcji na spółki, w przeciwieństwie do innych standardów, które nie przewidują możliwości odnowy certyfikatów IFS w odpowiednim czasie z powodu COVID-19.
  5. IFS sprawi, że certyfikaty będą widoczne w bazie danych, gdy certyfikaty IFS nie zostać odnowione z powodu COVID-19.

IFS opublikował również wskazówki dla swoich klientów odnośnie przeprowadzania kontroli zdalnych

Zapewnienie istnienia procedur wspierających i procesów zarządzania w obecnych nadzwyczajnych okolicznościach może stać się niemożliwe, tj. jeżeli planowany jest audyt IFS na miejscu, a nie może mieć on miejsca z powodu braku możliwości podróżowania.

Na tę okoliczność IFS wprowadza zdalną kontrolę nadzoru, która ma zastosowanie tylko w przypadku przedsiębiorstw, które są już klientami IFS oraz w przypadku gdy planowany audyt IFS dotyczący odnowienia nie był możliwy ze względu na pandemię koronawirusa.

Szczegóły dostępne tutaj

BRCGS

Dzięki szybko zmieniającym się globalnym kontrolom do walki z koronawirusem, BRCGS zaktualizowało swoje wytyczne dotyczące zrównoważenia bezpieczeństwa pracowników i konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu płynności łańcucha dostaw. BRCGS wydało niniejsze zaktualizowane stanowisko, aby uwzględnić publikację wytycznych z GFSI.

BRCGS będzie oczekiwać, że zakłady i jednostki certyfikujące będą przestrzegać wszelkich obowiązujących wytycznych rządowych dla danego regionu lub kraju. Procedura ta ma zastosowanie do istniejących certyfikowanych obiektów, które nie mogą przeprowadzić fizycznego audytu ponieważ:

- Firma jest zlokalizowana w kraju lub regionie, w którym zalecenia/ograniczenia rządowe uniemożliwiają ruch lub dostęp do zakładu.

- W przypadku, gdy polityka firmy uniemożliwia wizyty w zakładach osób z zewnątrz ze względu na ochronę zdrowia swoich pracowników.

- W przypadku gdy polityką jednostki certyfikującej jest ograniczenie podróży audytorów do określonego kraju lub regionu w celu ochrony zdrowia ich audytorów.

W przypadku gdy obiekt jest gotowy do działania, ale audyt fizyczny nie może być przeprowadzony i spowoduje wygaśnięcie istniejących certyfikatów, przedłużenie ważności certyfikatu do 6 miesięcy może być wydane na podstawie:

- Pomyślnego zakończenia oceny ryzyka przez jednostkę certyfikującą, która potwierdza, że jest to właściwe do kontynuowania certyfikacji.

- Jednostka certyfikująca dokonuje przeglądu procedur wprowadzonych w zakładzie ze względu na Covid-19 oraz skuteczne wdrażanie wszelkich planów reagowania kryzysowego.

Szczegóły dostępne tutaj

FSSC 22000

FSSC 22000 przewiduje, że w przypadku wygaśnięcia certyfikatu V4.1 dopuszcza się przedłużenie ważności certyfikatu do 6 miesięcy.

Na przykład, gdy aktualny certyfikat FSSC 22000 jest ważny od 18/03/2017 do 18/03/2020. Po pozytywnym wyniku oceny ryzyka, ważność certyfikatu może zostać przedłużona o 6 miesięcy, dlatego w tym przykładzie data ważności aktualnego świadectwa zostaje przedłużona do 18/09/2020.

Pełny audyt recertyfikujący V5 odbędzie się w lipcu 2020 r. z datą decyzji o certyfikacji 05/09/2020. Następnie wydany zostanie kolejny certyfikat V5, który wraca do poprzedniego cyklu, a więc z datą ważności 18/03/2023.

Szczegóły dostępne są tutaj

 

Wybierz obszar: Certyfikacja

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.