Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja Komisji UE - dwutlenek tytanu (E171) czynnikiem rakotwórczym

Kategoria: Składniki Żywności

Decyzja KE

Po przyjęciu przez Radę Ministrów UE decyzji o braku sprzeciwu wobec poparcia kontrowersyjnego aktu delegowanego, decyzja Komisji Europejskiej o zaklasyfikowaniu dwutlenku tytanu jako czynnika rakotwórczego rozwiała ostateczną przeszkodę legislacyjną.

Sprzeciw

Niemcy i Czechy zgłosiły sprzeciw, jednak ich wniosek o wydłużenie terminu składania wniosków sprzeciwu przez inne kraje został odrzucony z powodu braku kwalifikowanej większości głosów.

W związku z tym Rada zadeklarowała „brak sprzeciwu” wobec aktu delegowanego Komisji w dniu 10 listopada, przed terminem 4 grudnia zakładanym na decyzję Rady. Wynika to z dwumiesięcznej fazy kontroli, w której posłowie w Parlamencie Europejskim również nie zgłosili sprzeciwu.

Substancja rakotwórcza

4 października, pomimo ciągłej fali sprzeciwu ze strony przemysłu w UE i na świecie, organizacji pozarządowych i niektórych państw członkowskich,  Komisja przyjęła rozporządzenie zawierające klasyfikację substancji rakotwórczych kategorii 2 dla wdychanych pyłów ditlenku tytanu.

Jest to 14 adaptacja do postępu technicznego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), które zawiera także zmiany dotyczące 28 substancji, w tym klasyfikację rakotwórczą dla kobaltu.

Akty delegowane rzadko są uchylane na etapie kontroli UE, biorąc pod uwagę, że wymagana jest większość kwalifikowana - co najmniej 16 państw członkowskich - aby Rada mogła odwołać decyzję Komisji. Bezwzględna większość jest niezbędna, aby Parlament zawetował wniosek.

W następstwie sprzeciwu Niemiec i Czech grupa robocza Rady spotkała się 8 listopada w celu rozważenia przedłużenia terminu na wniesienie sprzeciwu, ale stwierdziła, że ​​nie zebrała się wymagana większość.

Procedura

W dniu 20 listopada Rada przedstawiła projekt decyzji Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej (Coreper) jako punkt „I”, co oznacza, że ​​nie zostaną zaplanowane żadne debaty.

Został on następnie przedstawiony radzie ds. Konkurencyjności (COMPET) w dniu 28 listopada jako punkt „A”, umożliwiając formalne przyjęcie aktu delegowanego bez debaty. Konkluzje Rady muszą zostać przyjęte w drodze konsensusu między wszystkimi państwami członkowskimi. Jeśli ministrowie nie zgodzą się z tekstem, mogą zostać wprowadzone zmiany.

Komisja zapowiedziała, że ​​opublikuje akt delegowany natychmiast po formalnym wyroku Rady, a zharmonizowane klasyfikacje rozpoczną się 18 miesięcy później.

Rada nie skomentowała projektu decyzji, twierdząc, że stanowiska delegacji są poufne.

Krytyka przemysłu

Przemysł ostro skrytykował decyzję Komisji, kwestionując aspekty naukowe i ostrzegając o problemach prawnych spowodowanych klasyfikacją substancji na podstawie ryzyka wynikającego z pylenia substancji, które określono jako nieistotny, drugorzędny efekt.

Zdaniem Niemiec, którzy odpowiadają za ¼ europejskiego rynku dwutlenku tytanu, klasyfikacja ta rozpocznie precedens dla wielu substancji pudrowych.

Z przykrością stwierdzamy, że w ciągu tych 4 tygodni od wydania decyzji przez Komisję, niewystarczająca ilość państw członkowskich uznała kwalifikację TiO2 za bezpodstawną, zarówno pod względem naukowym jak i politycznym.” powiedział Martin Engelmann ze Związku niemieckiego przemysłu lakierów i farb drukarskich e.V.

Dodał, że Rada "przegapiła okazję" do przeprowadzenia oceny skutków decyzji Komisji, a także szansę dokonania przeglądu jej zgodności z prawem.

Możliwość unieważnienia decyzji Komisji

Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym UE z 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (IIA), Parlament i Rada mogą zwrócić się do Komisji o przeprowadzenie oceny skutków lub o przeprowadzenie własnej oceny w odniesieniu do "istotnych poprawek" do wniosku Komisji.

Engelmann zauważył, że bez oceny skutków: "Nikt tak naprawdę nie wie, jakie będą konsekwencje prawne, m. in. dla przemysłu odpadów, kosmetyków czy zabawek".

Jest zatem coraz bardziej prawdopodobne, że sądy europejskie ponownie przeanalizują tę decyzję” - dodał.

Wiele organizacji pozarządowych opowiedziało się, za podjęciem bardziej rygorystycznych środków, w zakresie klasyfikacji i etykietowania dwutlenku tytanu, w tym wszystkich jego form i rozmiarów. Substancja ta stanowi dużą część światowego rynku i ma szerokie zastosowanie, głównie w farbach, powłokach, tuszach drukarskich i tworzywach sztucznych.

Link do Rozporządzenia: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/PL/C-2019-7227-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Źródło:

https://chemicalwatch.com/84417/path-cleared-for-eu-titanium-dioxide-classification#overlay-strip

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.