Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dwutlenek tytanu (E171) zakazany we Francji od 2020 roku

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Zakaz stosowania E171

Po tym, jak francuska agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa ANSES stwierdziła, że ​​nie ma wystarczających dowodów, aby zagwarantować bezpieczeństwo dwutlenku tytanu (E171), Francja zakazuje stosowania tej substancji jako dodatku do żywności od 2020 r. 

Dwutlenek tytanu jest szeroko stosowany w przemyśle jako wybielacz, zwłaszcza do farb, oraz w sektorze spożywczym, gdzie jest oznaczony jako E171 i wykorzystywany jest przy produkcji różnych produktów spożywczych, od czekolady po gumę do żucia.

Ponowna ocena ryzyka w 2017

Francja zleciła ponowną ocenę ryzyka dodatku E171 w 2017 r. po tym, jak badanie wykazało wpływ na zdrowie zwierząt, które ją spożywały.

Francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) i niezeleżne laboratoria  w badaniu doustnej ekspozycji na dwutlenek tytanu wykazali, że E171 przenika ścianę jelita u zwierząt i przedostaje się do innych części ciała.

Brak danych na bezpieczeństwo E171

We wspólnym oświadczeniu francuskie ministerstwa Gospodarki i Środowiska zakomunikowały, że proszony o dokonanie szerszej analizy na temat składnika, ANSES stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów, aby udowodnić, że jest bezpieczny dla ludzi.

„ANSES podkreśla w swojej opinii, że ocena zagrożeń związanych ze stosowaniem tego dodatku nadal jest obarczona brakiem danych, które sprzedawcy i producenci tego dodatku powinni byli dostarczyć”, stwierdzili. „W szczególności nie można było ustalić dopuszczalnego dziennego pobrania tego dodatku ze względu na brak danych”.

E171 został zatwierdzony na poziomie Unii Europejskiej, a rząd francuski poinformował Komisję Europejską i inne państwa członkowskie o swojej decyzji.

Decyzja, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, jest kontynuacją działań podejmowanych przez francuski rząd w ostatnich latach:

  • zwrócenie się do Komisji Europejskiej w lutym 2018 r. o podjęcie działań na szczeblu europejskim, uwzględniając publikację nowych badań podkreślających istnienie potencjalnych zagrożeń, w celu zawieszenia zezwolenia na E171 do czasu pełnej ponownej oceny przez Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);
  • regularne działania ze specjalistami w celu promowania alternatywnych podejść mających na celu zmniejszenie, a następnie wyeliminowanie stosowania tego dodatku;
  • monitorowanie przestrzegania przez producentów europejskich przepisów dotyczących etykietowania środków spożywczych przy użyciu dodatków, w tym E171, w formie „nano”.

Źródło:

https://www.anses.fr/fr/content/additif-alimentaire-e171-l%E2%80%99anses-r%C3%A9it%C3%A8re-ses-recommandations-pour-la-s%C3%A9curit%C3%A9-des

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interdit-dans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020

Wybierz obszar: Dodatki i składniki

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn