Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Handel zagraniczny warzywami w pierwszym półroczu 2018 r.

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Eksport świeżych warzyw

W pierwszym półroczu 2018 r., według danych Ministerstwa Finansów, wyeksportowano z Polski 208,4 tys. t świeżych warzyw (spadek o prawie 15% w stosunku do I półrocza roku poprzedniego) za 106,5 mln EUR (spadek o prawie 9%), pogłębiając ujemnie saldo obrotów do poziomu 230,2  mln EUR.  Z kolei przetworów warzywnych w tym samym okresie wyeksportowano z Polski 361,1 tys. t (nieznaczny wzrost o 0,7% r/r) za 285,6 mln EUR, tj. o 12% więcej porównując  I półrocze 2017 r. do I półrocza 2018 r i zwiększać tym samym dodatnie saldo obrotów aż o 27%, do 138,7 mln EUR.

Wzrosty i spadki eksportu

W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. najwięcej, bo 78,2 tys. t, wyeksportowano z Polski cebuli - za 28,4 mln EUR - czyli średnia cena eksportu w omawianym okresie wyniosła 0,36 EUR/kg. Jeśli zestawimy ww. dane z danymi za pierwsze półrocze 2017 r, to 1-proc. spadkowi wyeksportowanych wolumenów towarzyszył 16-proc.  wzrost wartości eksportu cebuli. Na drugiej pozycji w sprzedaży zagranicznej warzyw świeżych znalazł się eksport 26,5 tys. t pomidorów, za 19,37 mln EUR (po średniej cenie 0,73 EUR/kg), notujący ponad 12-proc. spadek ilości jak i 20-proc. spadek wartości eksportu w stosunku do I półrocza 2017 r. Najbardziej dotkliwie, bo o 46%, w omawianym okresie spadł wolumen eksportu marchwi, osiągając poziom 11,4 tys. t, za 4,2 mln EUR (spadek o 16%) i notując najwyższy, bo 55-proc., wzrost średniej ceny eksportu r/r.

Warzywa mrożone

W omawianym okresie w kategorii przetworów najwięcej sprzedano z Polski warzyw mrożonych -236,8 tys. t za 137,6 mln EUR, przy średniej cenie 0,58 EUR/kg. Jest to wynik lepszy o prawie 4% w ujęciu ilościowym i o ponad 19% w ujęciu wartościowym r/r. Ponadto, w ujęciu ilościowym, wzrósł eksport marynat (o prawie 4% do 24,7 tys. t), przetworów pomidorowych  (o ponad 6% do 46,7 tys. t) i konserw (o ponad 8% do 26,3 tys. t). Za to spadł eksport suszy (o ponad 32% do 12,6 tys. t ) i kwaszonek (o prawie 31% do 5,4 tys. t).

Warzywa i ich przetwory

Warzywa oraz ich przetwory w I półroczu 2018 r. eksportowaliśmy głównie do UE-15. Sprzedaż ta stanowiła 57,4% całego eksportu w ujęciu wartościowym kategorii i zamknęła się wartością 225,2 mln EUR, co stanowiło prawie 9% wzrostu r/r. Za to do krajów WNP w I półroczu 2018 r. wyeksportowano z Polski ponad 10% całego eksportu warzyw i ich przetworów o wartości 40,8 mln EUR, tj. o ponad 13% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wzrost importu

W tym samym czasie import świeżych warzyw wzrósł o ponad 5% do wartości 409,7 mln EUR, a przetworów warzywnych o ponad 4% do 148,8 mln EUR. Z warzyw świeżych najwięcej zaimportowano pomidorów- 106,2 tys. t, za 140,5 mln EUR oraz papryki- 46,6 tys. t, za 70,2 mln EUR. W omawianym okresie, w ujęciu ilościowym znacznie  wzrósł import cebuli (o ponad 18% do 25,3 tys. t), marchwi (o ponad 9% do 36,6 tys. t) odnotowując również odpowiednio 11proc. (1,35 EUR/kg) i 65-proc. (0,46 EUR/kg) wzrost średnich cen importu.

Wybierz obszar: Owoce i warzywa

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Karolina Załuska
Ekspert rynków rolnych
Rynek owoców i warzyw

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn