Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Narażenie dietetyczne i charakterystyka ryzyka wielu zanieczyszczeń chemicznych w chlebie żytnio-pszennym sprzedawanym w Polsce

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Składniki Żywności

Celem pracy było zebranie danych o występowaniu zanieczyszczeń chemicznych w chlebie żytnio-pszennym sprzedawanym w Polsce, a następnie oszacowanie ryzyka związanego z narażeniem dietetycznym na te związki chemiczne dla różnych grup wiekowych populacji w Polsce. Wybór matrycy żywnościowej podyktowany był faktem, że pieczywo jest ważnym składnikiem diety Polaków. Dlatego gromadzenie danych na temat tego podstawowego pożywienia może być interesujące z punktu widzenia zdrowia publicznego. Działania przedstawione w niniejszym raporcie technicznym zostały przeprowadzone w ramach Europejskiego Programu Stypendialnego ds. Oceny Ryzyka Żywnościowego (EU-FORA). Celem stypendium jest zapewnienie naukowcom rozpoczynającym karierę naukową nowych umiejętności i wiedzy na temat oceny ryzyka związanego z żywnością. Cel ten jest realizowany poprzez praktyczne doświadczenie w kompetentnej organizacji działającej w obszarach objętych misją EFSA. W tym przypadku program pracy został zrealizowany w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności i Analizy Chemicznej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS-PIB) z siedzibą w Warszawie.

Badane anality należą do różnych kategorii: zanieczyszczeń procesowych (akrylamid), mikotoksyn (deoksyniwalenol, deoksyniwalenolo-3-glukozyd, niwalenol i niwalenolo-3-glukozyd) oraz zanieczyszczeń środowiskowych (aluminium, arsen, kadm, chrom, ołów i nikiel).

Chleb jest podstawowym pożywieniem. Jest spożywany codziennie przez wiele osób, od dzieci po osoby starsze, w wielu krajach. Z tego powodu badanie zagrożeń związanych ze spożywaniem tego produktu może być interesujące z punktu widzenia zdrowia publicznego. Ponieważ najpopularniejszym rodzajem pieczywa w Polsce jest ten produkowany z mąki żytnio-pszennej badania koncentrowały się na kategorii „Chleb i bułki żytnio-pszenne, mąka rafinowana”. 51 bochenków składających się na badaną próbkę zostało losowo zebranych w różnych popularnych supermarketach w Warszawie. Wdrożenie tej strategii nieukierunkowanego pobierania próbek na rynku miało na celu odzwierciedlenie zwyczajów konsumpcyjnych Polaków oraz oszacowanie stężenia zanieczyszczeń jak najbardziej zbliżone do czasu i rzeczywistych warunków konsumpcji. Reprezentatywna porcja każdego bochenka została zliofilizowana i zmielona na proszek. Zapewniło to przedłużoną stabilność podczas przechowywania dzięki usunięciu wody. Plasterki ważono przed i po liofilizacji, aby umożliwić wyrażenie wyników jako świeżego produktu (tak jak jest faktycznie spożywany).

Wyniki badań występowania wykazały, że sprzedawane w Polsce pieczywo żytnio-pszenne charakteryzuje się ogólnie niskimi poziomami analizowanych zanieczyszczeń chemicznych. Jeśli jednak całkowite narażenie z dietą na te zanieczyszczenia zostanie wyprowadzone zgodnie z opisem w raporcie, w niektórych przypadkach nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia publicznego. Podsumowanie sytuacji podwyższonego ryzyka przedstawiono w tabeli.

Zanieczyszczenie              

Obawy dotyczące zdrowia publicznego

Akrylamid

MOE dla efektów nowotworowych są znacznie poniżej bezpiecznego poziomu we wszystkich grupach wiekowych.

Deoksyniwalenol

Oszacowana przewlekła ekspozycja dietetyczna na DON dla innych dzieci jest powyżej TDI i nieco poniżej tej wartości dla małych dzieci i młodzieży.

Aluminium

Szacowane tygodniowe narażenie na aluminium w diecie przekroczyło TWI dla wszystkich grup populacji.

Arsen

Szacowane narażenie z dietą na arsen dla małych dzieci i innych dzieci mieści się w zakresie wartości BMDL 01 .

Kadm

Narażenie dietetyczne na kadm przekracza TWI dla grup małych dzieci i innych dzieci.

Ołów

MOE są poniżej bezpiecznego poziomu we wszystkich grupach populacji.

Nikiel

Szacowane narażenie na nikiel z dietą przekracza TDI dla małych dzieci.

 Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Dieta i zdrowie

Autor: Joanna Markwas

Przeczytaj także

 • 02.01.2023

  Podwyższony poziom akryloamidu w określonych partiach pieczywa chrupkiego

  W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu w niżej wymienionych partiach pieczywa chrupkiego. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktów zawierających akryloamid na poziomach oznaczonych w badaniach może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

  Czytaj więcej
 • 17.11.2022

  50% pieczywa w UK zawiera pestycydy

  Opierając się na oficjalnych danych, PAN UK ujawnił, że udział pieczywa zawierającego dwa lub więcej pestycydów podwoił się w ciągu ostatniego roku do 50% dostępnego asortymentu.

  Czytaj więcej
 • 13.09.2022

  Jakość handlowa pieczywa w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową (głównie oznakowanie) różnego asortymentu pieczywa opakowanego (w tym pieczywa chrupkiego) oraz nieopakowanego (w tym półcukierniczego: drożdżówek, bułek, rogali) w 94 sklepach.

  Czytaj więcej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.