Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Strefa M

 • 04.03.2021

  Strefa Managera: Świadectwo wolnej sprzedaży suplementu diety

  Branża suplementów diety to stabilnie rozwijający się rynek. Co istotne, nie tylko wewnątrzwspólnotowa dostawa w Unii Europejskiej, ale także eksport produktów do krajów trzecich staje się coraz ważniejszym elementem portfolio sprzedażowego polskich producentów. W wielu krajach pozaeuropejskich, w celu nawiązania relacji biznesowej, wymagane jest przedstawienie tzw. „świadectwa wolnej sprzedaży” (ang. Free Sale Certificate - FSC).

 • 25.02.2021

  Strefa Managera: Ograniczenia w handlu żywnością w UE ze względu na ochronę życia i zdrowia

  Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest zapewnienie prawidłowego działania jednolitego rynku m.in. poprzez utrzymywanie na terenie całej Unii Europejskiej tzw. czterech swobód, w tym swobodnego przepływu towarów. Zapewnienie swobodnego przepływu żywności stanowi ważny aspekt rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Jednakże, z uwagi m.in. na ważny interes publiczny jakim jest życie i zdrowie człowieka, istnieje możliwość ograniczenia tych swobód.

 • 18.02.2021

  Strefa Managera: Aspekty prawne zastosowania zimnej plazmy w technologii żywności

  Rosnące oczekiwania konsumentów napędzają innowacyjność przemysłu spożywczego. Producenci zmuszeni są do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się nowym, niekonwencjonalnym technologiom przetwarzania i utrwalania żywności. Jedną z nich jest technologia zimnej plazmy (CP), która daje bardzo obiecujące możliwości zastosowania w nietermicznym utrwalaniu żywności.

 • 12.02.2021

  Strefa Managera: Wino z własnych winogron – obowiązki i ułatwienia dla małych producentów win

  Rosnąca popularność polskich win sprawiła, że coraz więcej osób rozważa założenie własnych winnic. Przed podjęciem decyzji o założeniu winnicy i rozpoczęciu produkcji wina warto zapoznać się z wymogami nałożonymi na winiarzy przez polskie przepisy. Mimo że mali producenci mogą liczyć na wiele ułatwień, to formalności których należy dopełnić jest dość dużo.

 • 03.02.2021

  Jak nadążyć za zmianami w prawie żywnościowym – Pierwsze e-Forum Prawa Żywnościowego. Zmiany i perspektywy – Q1 2021

  Końcówka 2020 roku to ogromne wyzwanie dla managerów branży spożywczej z powodu niebagatelnej liczby nowelizacji prawa żywnościowego. A wszystkie pojawiające się modyfikacje powinny być przestrzegane przez branżę spożywczą. Stąd narodził się pomysł zorganizowania Pierwszego e-Forum Prawa Żywnościowego.

 • 01.02.2021

  Strefa Managera: Trend „clean label”

  W branży spożywczej większość z nas miała już okazję spotkać się z potocznie używanym określeniem „clean label” (pol. „czysta etykieta”). Termin ten odnosi się do przejrzystej etykiety produktu spożywczego zawierającego jak najprostszy i łatwo zrozumiały przez konsumenta skład, bez dodatków do żywności ukrytych pod numerami „E”. Trend z tym związany, spowodowany jest z wciąż zwiększającą się świadomością konsumenta w odniesieniu do jakości żywności i jej wpływu na zdrowie. 

 • 25.01.2021

  Strefa Managera: Organy urzędowej kontroli żywności w Polsce /w tym projekt ich połączenia w jedną inspekcję/

  Powszechny dostęp do bezpiecznej żywności jest uznawany za fundamentalne prawo człowieka, a zapewnienie efektywnego systemu urzędowych kontroli mających ma na celu zagwarantowanie realizacji postanowień prawa żywnościowego oraz jej bezpieczeństwa powinno stanowić priorytet działań każdego państwa członkowskiego UE. 

 • 18.01.2021

  Strefa Managera: Wyzwania rynku CBD po orzeczeniu TSUE

  Rok 2020 upłynął pod znakiem COVID-19.  Z sukcesem przyćmił wszystkie inne wydarzenia, także na rynku ochrony zdrowia czy żywności prozdrowotnej. Nawet jeśli pojawiały się inne ciekawe badania, odkrycia, inwestycje czy produkty, to zawsze w cieniu koronawirusa. Być może dlatego tak mało mówiło się o temacie, który kiedyś rozgrzewał opinię publiczną. A mianowicie o konopiach. 

 • 04.01.2021

  Strefa Managera: Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – jakie zmiany przewiduje projekt?

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów celem planowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie efektywności nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych. 

 • 29.12.2020

  Strefa Managera: Jak założyć cydrownię? Wyzwania stojące przed producentami cydru

  Polska jest jednym z największych producentów jabłek w Unii Europejskiej. Odpowiednie warunki klimatyczne do uprawy jabłek, dają nam szansę na wyrób cydru na dużą skalę. Na przeszkodzie stoją jednak przepisy, które w znaczny sposób ograniczają produkcję.

 • 21.12.2020

  Strefa Managera: Opłata cukrowa – jakie produkty obejmie

  Od 1 stycznia 2021 r. zacznie być stosowana tzw. opłata cukrowa, nakładana od słodkich napojów lub napojów z zawartością kofeiny lub tauryny. Opłatę wprowadza ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U.2020.1492 z dnia 2020.08.31). Producenci przygotowując się na ten nowy obowiązek, napotykają szereg trudności związanych z wątpliwościami interpretacyjnymi, jakie budzą przepisy ustawy. Warto przyjrzeć się więc jej założeniom, a w szczególności temu, jakie produkty podlegają opłacie i jaki jest zakres przewidzianych zwolnień.

 • 14.12.2020

  Strefa Managera: Opłaty związane z przeprowadzaniem urzędowych kontroli

  Przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym są zobowiązane do spełniania wielu wymogów prawa żywnościowego, w tym w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów. Powyższy obowiązek dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wykonuje określone czynności, w szczególności takie jak: wytwarzanie lub dostawa surowców, , wytwarzanie produktu finalnego, pakowanie, przepakowywanie, magazynowanie, transport, dystrybucja, dostawa.

 • 10.12.2020

  Strefa Managera: System Nutri – Score w świetle prawa i praktyki

  Panujące tendencje przyczyniły się do powstania szeregu dodatkowych uproszczonych systemów przekazywania informacji o wartości żywieniowej, stworzonych po to, by pomóc konsumentowi w wyborze zdrowszych produktów. Są to np. trafic light system, keyhole labelling system czy też Nutri – Score.  Ten ostatni może mieć dla producentów coraz większe znaczenie nie tylko pod kątem ewentualnego zwiększenia czytelności etykiety, ale także ze względu na inne aspekty. 

 • 03.12.2020

  Strefa Managera: Wprowadzanie żywności do obrotu /w tym nowej żywności po raz pierwszy do UE/

  Przedsiębiorcy planujący wprowadzić żywność do obrotu stają przed wieloma pytaniami. Wątpliwości budzi m.in. ustalenie momentu wprowadzenia do obrotu, rodzaje zgłoszeń, które są niezbędne przed rozpoczęciem działalności, a także co jest nową żywnością, która co do zasady nie powinna znajdować się w obrocie. 

 • 24.11.2020

  Strefa Managera: Tymczasowe zmiany w urzędowej kontroli produkcji ekologicznej

  Rozporządzeniem 2020/977 wprowadzono pewne odstępstwa w odniesieniu do warunków przeprowadzania urzędowych kontroli w rolnictwie ekologicznym. Początkowo zmiany te miały obowiązywać do 30 września 2020 r., a niektóre do 31 grudnia 2020 r., jednakże rozporządzeniem wykonawczym 2020/1667 z dnia 10 listopada 2020 r. Komisja przedłużyła stosowanie wszystkich odstępstw do dnia 1 lutego 2021 r. 

 • 12.11.2020

  Strefa Managera: Warunki posługiwania się oznaczeniem „Produkt polski”

  W dzisiejszym świecie coraz częściej zwraca się uwagę na jakość żywności i jej wpływ na zdrowie. Modne staje się propagowanie produktów jak najmniej przetworzonych, bardziej naturalnych, a często także o konkretnym pochodzeniu. Pochodzenie żywności i jej składników wydaje się być istotnym wyróżnikiem decydującym o postrzeganiu danego produktu przez odbiorców. 

   

 • 06.11.2020

  Strefa Managera: Zasady znakowania roślinnych zmienników mięsa i nabiału

  Rynek roślinnych alternatyw mięsa i produktów zwierzęcych rozwija się bardzo dynamicznie. Trudno mówić o jego pełnej konkurencyjności z branżą przetwórstwa mięsnego, ale w pewnych aspektach  elementy konkurencyjności są coraz bardziej widoczne. Prawnym przejawiem tego zjawiska jest prowadzona od kilku lat dyskusja nad zasadami znakowania zamienników mięsa i nabiału, a w szczególności ich nazewnictwa

 • 26.10.2020

  Strefa Managera: Przedsiębiorco chroń znaki towarowe w Chinach!

  Niezgodne z prawem przywłaszczanie sobie praw własności intelektualnej przez podmioty chińskie jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, z tego też powodu wiele wschodzących polskich marek nie decyduje się na wprowadzenie swojej działalności na rynek chiński. Nie jest też dla polskich przedsiębiorców jasne, jak poruszać się po zasadach ochrony znaków towarowych w Chinach. Przedstawiamy krótki zarys z myślą o polskich przedsiębiorcach zainteresowanymi sprzedażą swoich towarów lub usług na rynku chińskim.

 • 22.10.2020

  Strefa Managera: Handel z Wielką Brytanią po Brexit

  Unia Europejska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Wielka Brytania”) w październiku 2019 roku osiągnęły porozumienie w zakresie warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Podstawą wyjścia Wielkiej Brytanii (tzw. „Brexitu”) jest umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (dalej: „Umowa Wyjścia”). Umowa Wyjścia została najpierw ratyfikowana przez parlament brytyjski, a następnie ratyfikowane przez Parlament Europejski i zatwierdzona przez Radę w dniu 30 stycznia 2020 roku. Umowa Wyjścia pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 roku.

 • 19.10.2020

  Strefa Managera: Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

  Żywność, na etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, przygotowywania oraz podawania, ma kontakt z wieloma materiałami i wyrobami. Przykładowo, można tu wymienić kontenery do transportu żywności, maszyny i urządzenia do jej przetwarzania, materiały opakowaniowe i opakowania do żywności, naczynia stołowe i kuchenne. Tego typu materiały i wyroby określa się mianem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM).

 • 15.10.2020

  Regulacje prawne dot. aromatów spożywczych - International Review

  Pytania związane z deklaracją aromatów na etykietach produktów spożywczych nie pojawiały się do tej pory zbyt często, jednak Megatrend „Clean Label” i ekstraktów botanicznych spowodował wzrost zainteresowania tematem takich deklaracji. O ile pojawienie się na etykiecie aromatów i ekstraktów pochodzących z obszaru celnego EU nie nastręczaja aż takich kłopotów, to już deklaracje produktów podchodzących z obszaru Ameryki Północnej (USA i Kanada) potrafią być dużym wyzwaniem.

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn