Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

OFERTA EDUKACYJNA:

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM oferuje studentom nauczanie na następujących kierunkach: 

 • Pielęgniarstwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Położnictwo (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ratownictwo Medyczne (I stopnia stacjonarne)
 • Dietetyka (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zdrowie Publiczne (I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Nowy program kształcenia na Zdrowiu Publicznym w WUM!

Od 2017 roku Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie jest członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region. Od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia realizowany jest autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

Poza podstawowymi przedmiotami nauczanymi na kierunku Zdrowie Publiczne (https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/prezentacja-kierunku-zdrowie-publiczne), w ramach nowego, autorskiego programu znalazł się:

 • moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców (Techniki uczenia się, Radzenie sobie ze stresem, Networking i Media społecznościowe, Komunikacja w zespole, Budowanie relacji z klientem i Techniki sprzedaży, Mediacje i negocjacje, Profilaktyka wypalenia zawodowego)

oraz

 • przedmioty w języku angielskim (International Health Policy, Leadership in Public Health, Telemedicine and e-health, European Health Policy)

Ponadto, tylko na stacjonarnych studiach II stopnia cztery specjalności do wyboru dla studentów:

 • NOWA SPECJALNOŚĆ: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych
 • Promocja zdrowia
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • ścieżka ogólna

Projekt oparty na mocnych stronach i talentach Gallupa

Program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM został również wzbogacony o projekt bazujący na mocnych stronach i talentach, określonych przez Instytut Gallupa. Studenci I i II roku studiów licencjackich mają możliwość wykonania, pod nadzorem coacha Gallupa - Pani Marty Bary oraz dyplomowanego doradcy zawodowego i coacha mocnych stron - Pani Anety Nowakowskiej, specjalnego Testu Talentów Clifton StrengthsFinder, aby dowiedzieć się, które ze swoich cech powinni rozwijać, aby przekuć je w mocne strony i osiągnąć sukces.

W ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje także szeroka oferta szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne). Szczegóły dostępne tutaj: https://wnoz.wum.edu.pl/content/kursy 

Atrakcyjna oferta kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w całości dostępna na naszej stronie internetowej: https://wnoz.wum.edu.pl 

REKRUTACJA

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://rekrutacja-info.wum.edu.pl 

O WYDZIALE:

Wydział Nauki o Zdrowiu (WNoZ) to sukcesywnie rozwijająca się od 29 maja 2000 r., kształcąca na najwyższym poziomie, jednostka strukturalna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – nowoczesnego ośrodka akademickiego z ponad dwustuletnią historią, lidera na mapie edukacyjnej Polski. Uczelnia zawdzięcza swoją pozycję wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim oraz dynamicznemu rozwojowi.

Po kilku latach działalności Wydział Nauki o Zdrowiu WUM uzyskał Kategorię A przyznaną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych).  W 2013 roku WNoZ przeszedł akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASZ PIP) i otrzymał wówczas akredytację na okres pięciu lat.  W 2014 roku Wydział przeszedł akredytację instytucjonalną PKA - otrzymując akredytację potwierdzającą bardzo dobrze ukierunkowane własne systemy weryfikacji jakości kształcenia.

Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation. Dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego typu akredytacji. Proces akredytacji Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM odbędzie się w tym roku.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017” nasz Wydział został liderem w kategorii kierunków w zakresie położnictwa. W kategorii pielęgniarstwa i zdrowia publicznego Wydział Nauki o Zdrowiu uplasował się zaś na 2 miejscu. Wśród uczelni medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się na 3 miejscu.

Kształcenie w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM realizowane jest w systemie dwustopniowym oraz w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Wydział Nauki o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania: stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, stopnia doktora nauk o zdrowiu, stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu. Może przeprowadzać również procedury związane z nadaniem tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu.

W ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu funkcjonuje dwadzieścia pięć jednostek - zakładów i klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz ciekawe projekty badawcze - cenne dla rozwoju nauk o zdrowiu i nauk medycznych (jednostki WNoZ-U: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/jednostki-wydzia%C5%82owe-wnoz). 

ATUTY WYDZIAŁU

 • Jeden z dwóch największych pod względem liczby studentów Wydziałów na Uczelni
 • Nowoczesny ośrodek akademicki
 • Struktura złożona z 25 jednostek naukowo-dydaktycznych
 • Bogata oferta edukacyjna
 • Najwyższy poziom nauczania
 • Autorskie programy kształcenia
 • Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna
 • Innowacyjne projekty badawcze
 • Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym (na bieżąco informujemy o nich na fanpage’u facebookowym WNoZ: https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/)
 • Rozwinięta współpraca międzynarodowa
 • Szeroka działalność studencka – aktywny Samorząd Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz 20 Studenckich Kół Naukowych: SKN Biologii Komórki Nowotworowej, SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia, SKN Managerów Zdrowia, SKN Położnych, SKN Dietetyków, SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego, SKN NEKON, SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej terapii TIVA, SKN Żywienia Klinicznego, SKN Etyki, SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej, SKN Medycyny Paliatywnej, Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe, SKN NEFRON, SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia, SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, SKN Prawa Medycznego, SKN „BeLivers”, SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Możliwość działalności studentów w organizacjach, takich jak: IFMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny), EMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny), AZS (Akademicki Związek Sportowy), Towarzystwo Artystyczne Medyków TAM, czy Chór i Orkiestra WUM.

MIĘDZYNARODOWY ROZWÓJ

Studenci i doktoranci Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu Unii Europejskiej - Erasmus+ (szczegółowe informacje: https://zagranica.wum.edu.pl/node/84).

Studenci WNoZ-u mogą zaangażować się również w program Mentor w ERASMUS STUDENT NETWORK WUM i stać się mentorami - osobami, które opiekują się zagranicznymi studentami Programu Erasmus+, przyjeżdżającymi na wymianę na Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wydział Nauki o Zdrowiu bierze obecnie udział w wielu interesujących projektach europejskich, takich jak: "KOMPETENCJE PRACA SUKCES. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy"; "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym", „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem”, „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU", czy "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM".

Szczegółowe informacje o projektach są dostępne w zakładce „Projekty Europejskie” na naszej stronie internetowej: https://wnoz.wum.edu.pl/.

Bieżące informacje na temat Wydziału Nauki o Zdrowiu, jego oferty kształcenia, konferencji i ciekawych projektów badawczych codziennie na naszym fanpage’u facebook’owym: https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/!

Słowa kluczowe:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.