Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dostępność informacji o żywności nieopakowanej w sklepie - Decyzja Prezesa UOKIK

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W dniu 28 lutego br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Inspekcji Handlowej (znak DIH-1/17/2018) w zakresie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, tytułem niewłaściwej jakości handlowej produktów mięsnych nieopakowanych.

Sprawa dotyczyła umieszczenia wywieszki cenowej wraz z wykazem składników produktów – wyrobów mięsnych nieopakowanych – znajdującym się na jej odwrocie oraz księgi zawierającej te same informacje – jedynie na zapleczu sklepu mięsnego, a nie w miejscu sprzedaży, tak aby było to widoczne i dostępne dla konsumenta.

Treść decyzji prezesa UOKIK

Zgodnie z treścią decyzji organu II instancji:

  • „W ocenie Prezesa UOKiK, samo posiadanie wymaganych informacji bez ich bezpośredniej dostępności dla konsumentów, czy też przekazywanie informacji ustnych przez obsługę lokalu na życzenie konsumenta, nie zastępuje uwidocznienia tych informacji. Takie działania nie są wystarczające do spełnienia wymagań określonych w ww. przepisach (por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z: 17 listopada 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 1652/10, 7 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1914/12 i 27 stycznia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1563/15), a więc nie mogą one przemawiać za uznaniem przedmiotowych produktów za prawidłowo oznakowane w miejscu sprzedaży.”,
  • „Nie ulega wątpliwości, że wywieszka cenowa z wykazem składników produktów znajdującym się na jej odwrocie oraz księga zawierająca te same informacje, ale znajdująca się na zapleczu sklepu, a nie w miejscu sprzedaży i to w sposób widoczny dla konsumenta, nie mogą zostać uznane za taki sposób oznakowania, który byłby zgodny z wymaganiami określonymi w § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Należy przy tym zaznaczyć, że strona podniosła powyższy argument dopiero w odwołaniu. Nie uczyniła tego wtedy, gdy miała możliwość wniesienia uwag do protokołu kontroli. Odbiór protokołu kontroli pokwitowała osobiście nie zgłaszając do niego uwag, co sprawiło, że protokół ten mógł wyrażać tylko stan faktyczny.”.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.