Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Preparaty do żywienia niemowląt

Kategoria: Prawo Żywnościowe

2 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji nr 2018/561 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane nr 2016/127 w odniesieniu do wymagań dotyczących zawartości białka w preparatach do dalszego żywienia niemowląt.

Uzasadnienie zmian z preambuły

W rozporządzeniu delegowanym Komisji nr 2016/127 ustanowiono między innymi przepisy dotyczące składu i etykietowania preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt. Akt ten zawiera przepis, zgodnie z którym preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z białek mleka krowiego lub białek mleka koziego muszą zawierać co najmniej 1,8 g białka/100 kcal (0,43 g/100 kJ).

W tych warunkach do Komisji wpłynął wniosek od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze dotyczący wprowadzenia do obrotu preparatu do dalszego żywienia niemowląt na bazie nienaruszonych białek mleka krowiego o zawartości białka wynoszącej co najmniej 1,61 g/100 kcal. Wartość ta jest niższa niż poziomy dozwolone przepisami dyrektywy Komisji 2006/141/WE 3 i rozporządzenia nr 2016/127.

Opinia naukowa EFSA

Na wniosek Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał opinię naukową w sprawie bezpieczeństwa i odpowiedniości podawania niemowlętom preparatów do dalszego żywienia niemowląt o zawartości białka wynoszącej co najmniej 1,6 g/100 kcal, w której stwierdził, że stosowanie preparatów do dalszego żywienia niemowląt na bazie nienaruszonych białek mleka krowiego lub mleka koziego o zawartości białka wynoszącej 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) i spełniających wymogi określone w stosownych przepisach Unii jest bezpieczne i odpowiednie w przypadku zdrowych niemowląt żyjących w Europie i otrzymujących pokarmy uzupełniające wystarczającej jakości.

W związku z powyższym, na podstawie tej opinii oraz w celu wspierania opracowywania innowacyjnych produktów należało zmniejszyć minimalną zawartość białka wymaganą na mocy rozporządzenia delegowanego nr 2016/127 w odniesieniu do preparatów do dalszego żywienia niemowląt na bazie białek mleka krowiego lub białek mleka koziego do poziomu 1,6 g/100 kcal.

Treść zmian

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Tabela w pkt 2.1 (Preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z białek mleka krowiego lub białek mleka koziego) załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 otrzymuje brzmienie:

- wartości minimalna: 0,38 g/100 kJ (1,6 g/100 kcal)

- wartości maksymalna: 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal)

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.