Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Organizmy modyfikowane genetycznie – dyrektywa zmieniająca

Kategoria: Prawo Żywnościowe

8 marca 2018 r. Komisja wydała dyrektywę nr 2018/350 zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w odniesieniu do oceny ryzyka organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla środowiska naturalnego.

Treść aktu

Na wniosek Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął w październiku 2010 r. opinię naukową określającą wytyczne w sprawie oceny ryzyka środowiskowego przeprowadzanej dla roślin zmodyfikowanych genetycznie, która stanowiła aktualizację wcześniejszych wytycznych. Inne wytyczne wydane przez EFSA i Europejską Agencję Leków są zaś istotne pod kątem oceny ryzyka dla środowiska naturalnego związanego z GMO innymi niż rośliny.

Na podstawie dyrektywy zmieniającej do dyrektywy 2001/18/WE należy włączyć najważniejsze elementy ww. wytycznych EFSA w sprawie oceny ryzyka środowiskowego przeprowadzanej dla roślin zmodyfikowanych genetycznie, w celu dostosowania jej do postępu technicznego i biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte w ocenie ryzyka roślin zmodyfikowanych genetycznie dla środowiska naturalnego. Powinna być przy tym przestrzegana zasada przeprowadzania oceny ryzyka dla środowiska naturalnego w poszczególnych przypadkach.

Wejście w życie

Rozporządzanie weszło w życie 29 marca 2018 r., zaś państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy najpóźniej do dnia 29 września 2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn