Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach - zakaz stosowania GMO

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Radę Ministrów złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, który ma na celu zmianę przepisu art. 65 ustawy o paszach, stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 4 aktualnie obowiązującej ustawy, w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego na 2024 r.

Zmiany ustawy w zakresie wejścia w życie zakazu stosowania GMO

Warto wskazać, że przewidywany termin wprowadzenia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego był już wielokrotnie przesuwany, począwszy od roku 2006 r.

Ostatnią zmianą w tym zakresie było ustalenie wejścia w życie ww. zakazu z dniem 1 stycznia 2019 r. Obecnie złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach przesuwa na dzień 1 stycznia 2024 r. termin wejścia w życie ww. zakazu, który zgodnie z art. 65 ustawy o paszach powinien wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przyczyny zmian według autorów projektu

W ocenie autorów projektu, ponowne przesunięcie terminu wejścia w życie ww. zakazu umożliwi m.in.:

  • realizację wypracowanego przez Zespół ds. alternatywnych źródeł białka Programu zastępowania białka soi genetycznie zmodyfikowanej. Na podstawie wniosków z realizacji przedmiotowego programu podjęte zostaną dalsze kroki dotyczące zmiany ustawy o paszach w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  • kontynuację oraz zapoznanie się z wynikami programu wieloletniego na lata 2016-2020 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”,
  • kontynuację wsparcia finansowego dla rolników ze środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w formie płatności do roślin białkowych,
  • zastosowanie w żywieniu zwierząt białka z owadów, które jest od dnia 1 lipca 2017 r. dopuszczone przez Komisję Europejską do stosowania w żywieniu zwierząt akwakultury, a od dnia 1 stycznia 2018 r. jest ono dopuszczone do stosowania w żywieniu ludzi,
  • uzyskanie niezbędnych ilości krajowego białka paszowego, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie dużego przemysłu paszowego (np. jednorodne partie, wielkości  partii).

Obecny etap prac nad projektem

Pod koniec marca 2018 r. projekt został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.