Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dalszy ciąg prac na ustawą w sprawie znakowania żywności wolnej od GMO

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Trwają dalsze prace nad ustawą dotyczącą oznakowania produktów wolnych od GMO. W październiku 2017 r. pozyskano stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Opracowanie przepisów umożliwiających oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest odpowiedzią na postulaty społeczeństwa domagającego się prawa wyboru. W świetle dyskusji społecznej dotyczącej organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która cyklicznie pojawia się wraz z każdą inicjatywą ustawodawczą w tym obszarze, nasilają się też apele, aby dać konsumentom prawo wyboru przy zakupie produktów żywnościowych ze względu na informację, czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie wytwarzania produktów były wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Ustawa określać ma zasady stosowania oznakowania „wolne od GMO", rodzaje artykułów rolno-spożywczych które mogą być oznakowane jako „wolne od GMO" oraz obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu artykuły rolno-spożywcze z oznakowaniem „wolne od GMO.

Zgodnie z projektem, przez oznakowanie „wolne od GMO" rozumie się oznakowanie z użyciem określenia „wolne od GMO" lub pochodnej tego określenia, również w języku innym niż język polski, lub z użyciem znaku graficznego lub umieszczenie informacji opisowej na opakowaniu, etykiecie lub w dokumentacji towarzyszącej artykułowi rolno-spożywczemu, albo przez kombinację tych sposobów.

Znakowanie „wolne od GMO" nie będzie mogło sugerować, że nieobecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych w artykule rolno-spożywczym lub niewykorzystywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w procesie wytwarzania takich artykułów wpływa na jego szczególne właściwości, cechy organoleptyczne lub odżywcze, lub że wpływ takich artykułów na zdrowie lub środowisko jest korzystniejszy niż wpływ podobnych artykułów bez oznakowania „wolne od GMO".

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn