Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa żywność - zezwolenie na wprowadzenie do obrotu florotanin z Eclonia cava

Kategoria: Prawo Żywnościowe

20 marca 2018 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze nr 2018/460 zezwalające na wprowadzenie do obrotu florotanin z Eclonia cava jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/247026.

Preambuła aktu

Procedura uzyskiwania zgody na wprowadzenie florotanin z Eclonia cava trwała od maja 2015 r., kiedy to przedsiębiorstwo Botamedi Inc. zwróciło się do właściwego organu Irlandii z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu w Unii florotanin wyizolowanych z jadalnych alg morskich Ecklonia cava, jako nowego składnika żywności. Wniosek dotyczył stosowania florotanin z Ecklonia cava w suplementach żywnościowych przeznaczonych dla ogółu populacji, z wyjątkiem dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Charakterystyka składnika

Florotaniny z Ecklonia cava otrzymuje się metodą ekstrakcji alkoholowej z jadalnych alg morskich Ecklonia cava. Ekstrakt ma postać proszku o barwie ciemnobrązowej i jest bogaty we florotaniny – związki polifenolowe wytwarzane jako metabolity wtórne przez niektóre gatunki brunatnic.

Opinia EFSA

W toku postępowania EFSA przyjęła opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa florotanin z Ecklonia cava jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem nr 258/97. W opinii tej podkreśla się, że spożycie jodu w suplementach żywnościowych zawierających florotaniny z Ecklonia cava może mieć niekorzystne skutki dla osób zagrożonych chorobami tarczycy, oraz że u osób, które nie są zagrożone chorobami tarczycy i spożywają suplementy żywnościowe zawierające florotaniny z Ecklonia cava oprócz innych suplementów żywnościowych zawierających jod, ogólne spożycie jodu może przekroczyć górną granicę ustaloną dla jodu. Suplementy żywnościowe zawierające florotaniny z Ecklonia cava powinny zatem być odpowiednio oznakowane. W związku z powyższym opinia EFSA daje wystarczające podstawy do stwierdzenia, że florotaniny z Ecklonia cava w proponowanych zastosowaniach i przy proponowanych poziomach stosowania, jeżeli są używane jako składnik w suplementach żywnościowych, spełniają kryteria ustanowione w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/2283.

Treść rozporządzenia wykonawczego:

  • Florotaniny z Ecklonia cava, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia, włącza się do unijnego wykazu nowej żywności,
  • Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako „florotaniny z Ecklonia cava”.
  • Suplementy żywnościowe zawierające florotaniny z Ecklonia cava opatrywane są następującym oświadczeniem:

(i) Niniejszy suplement żywnościowy nie powinien być spożywany przez dzieci/nastolatków w wieku poniżej dwunastu/czternastu/osiemnastu (*) lat;

(ii) Niniejszy suplement żywnościowy nie powinien być spożywany przez osoby z chorobą tarczycy lub przez osoby, które wiedzą, że są zagrożone chorobą tarczycy lub zostały określone jako osoby zagrożone tą chorobą;

(iii) Niniejszy suplement żywnościowy nie powinien być spożywany przez osoby, które przyjmują także inne suplementy żywnościowe zawierające jod

Wejście w życie

Rozporządzenie jest aktem indywidualnym, weszło w życie 10 kwietnia 2018 r. i od tej daty ma zastosowanie.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.