Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowy składnik żywności - kwas N-acetylo-D-neuraminowy

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Komisja Europejska z dniem 15 grudnia 2017 r. decyzją wykonawczą nr 2017/2375 zezwoliła na wprowadzenie do obrotu kwasu N-acetylo-D-neuraminowego jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (decyzja notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8431). W toku postępowania o udzielenie zezwolenia, inne państwa członkowskie nie wniosły w ustalonym terminie 60 dni uzasadnionego sprzeciwu.

Opinia EFSA w zakresie bezpieczeństwa stosowania nowego składnika

EFSA w swojej opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa kwasu N-acetylo-D-neuraminowego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 ("Scientific Opinion on the safety of N-acetyl-D-neuraminic acid as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97") stwierdziła, że kwas N-acetylo-D-neuraminowy jest bezpieczny dla ogółu populacji, jeżeli jest dodawany do środków spożywczych innych niż suplementy żywnościowe w proponowanych warunkach stosowania i przy zachowaniu proponowanych poziomów zastosowania. W odniesieniu do suplementów żywnościowych EFSA ustaliła, że kwas N-acetylo-D-neuraminowy jest bezpieczny w proponowanych warunkach stosowania i przy zachowaniu proponowanych poziomów zastosowania dla osób powyżej 10. roku życia, a także że jest bezpieczny dla dzieci w wieku poniżej 10. roku życia, pod warunkiem że łączne narażenie z różnych źródeł nie przekracza 11 mg/kg masy ciała.

Treść decyzji:

  • na podstawie decyzji zezwala się na wprowadzenie do obrotu w Unii kwasu N-acetylo-D-neuraminowego (NANA), zgodnego ze specyfikacją w załączniku I do decyzji jako nowego składnika żywności do zastosowań wyszczególnionych i przy maksymalnych poziomach ustanowionych w załączniku II do decyzji;
  • kwas N-acetylo-D-neuraminowy dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją jest oznaczany na etykiecie środków spożywczych jako „kwas N-acetylo-D-neuraminowy;
  • suplementy żywnościowe zawierające kwas N-acetylo-D-neuraminowy opatrywane są etykietą zgodnie z wymogami dotyczącymi prezentacji stosowanymi na podstawie rozporządzenia nr 1169/2011 z oświadczeniem, że suplementy żywnościowe nie powinny być podawane niemowlętom, małym dzieciom i dzieciom w wieku poniżej 10. roku życia, jeżeli w ciągu tych samych dwudziestu czterech godzin spożywają one mleko matki lub inną żywność z dodatkiem kwasu N-acetylo-D-neuraminowego;
  • kwas N-acetylo-D-neuraminowy jest krystalicznym proszkiem o barwie białej do białawej.

Decyzja ma charakter indywidualny i skierowana jest do przedsiębiorstwa Glycom A/S, KogleAllé 4, 2970 Hørsholm, Dania. Decyzja weszła w życie z chwilą notyfikacji adresatowi.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.