Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok WSA w sprawie niewłaściwej jakości handlowej „polędwiczek z filetów”

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zapraszamy do zapoznania się bliżej z treścią wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 r., wydanym w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego o niewłaściwej jakości handlowej tj. dorsza pacyficznego, wprowadzanego do obrotu  pn.: "Polędwiczki z filetów".  (sygn. akt VI SA/Wa 24/17).

Nieprawidłowości w oznakowaniu

Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych partii dorsza, polegały na:

- niepodaniu w nazwie wyrobu informacji o sposobie przetwarzania tj. glazurowany, co było niezgodne z art. 7 ust. 1 lit. a, art. 17 ust. 1, pkt 1 części A załącznika VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011,

- zamieszczeniu niejasnej, dezinformującej konsumenta informacji odnośnie wody użytej do wytworzenia produktu, tj. w wykazie składników wymieniono wodę stanowiącą glazurę (25%) natomiast nie wykazano wody dodanej do ryby wraz z zastosowanymi polifosforanami;

- podaniu w oznakowaniu podwójnej masy netto, tj.: masy netto ryby z glazurą (5 kg) oraz masy netto ryby bez glazury (3,75 kg);

- podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta.

Teza orzeczenia

Wedle tezy opublikowanego orzeczenia, przepisy prawa żywnościowego sprzeciwiają się każdej praktyce, m.in. dotyczącej znakowania artykułów rolno - spożywczych, mogącej w jakikolwiek sposób wprowadzić w błąd konsumenta. W aktualnych warunkach rynkowych konsumenci świadomi są ogromnej różnorodności oferowanych im towarów i z rozwagą podchodzą do sposobu, w jaki są one prezentowane, ale producent nie może wykorzystywać oznaczeń do wywoływania skojarzeń z zupełnie innym produktem. Przeciętny konsument jest, co prawda osobą należycie poinformowaną, uważną i racjonalną, który potrafi wykorzystać posiadany zasób informacji do samodzielnej analizy adresowanych do niego przekazów rynkowych, jednakże nie upoważnia to producenta do stosowania oznaczeń, które wprowadzają konsumenta w błąd, co do rodzaju i pochodzenia produktu.

Uzasadnienie

Nakładając karę pieniężną w wysokości 2000 zł na podmiot Sąd wskazał m.in. następujące motywy rozstrzygnięcia:

  • „wprowadzenie w błąd może dotyczyć m.in. cech produktu, w tym jego nazwy, metod przetwarzania, masy netto czy danych identyfikujących podmiot wprowadzający do obrotu. Obowiązkiem producenta jest rzetelne informowanie konsumenta o wprowadzanym do obrotu wyrobie oraz zapewnienie deklarowanej jakości”;
  • „Sąd uznaje wywody organu za trafne, że producent jako profesjonalny podmiot działający na rynku spożywczym winien znać i stosować obowiązujące regulacje prawne w zakresie oznakowania, ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności wyprodukowanych przetworów rybnych z wymaganiami prawa żywnościowego oraz kontrolę przestrzegania tych wymagań, w tym poprawne ich oznakowanie. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za towar, który wprowadza do obrotu i jest zobowiązany dołożyć wszelkiej staranności, aby nie dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości”.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.