Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności - Wytyczne w sprawie stosowania jako paszy żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Cel Wytycznych KE

16 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie stosowania jako paszy żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi(2018/C 133/02). Celem wytycznych jest ułatwienie stosowania jako paszy niektórych środków spożywczych, które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi, zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego lub nie. Niniejsze wytyczne powinny pomagać właściwym organom na szczeblu krajowym i lokalnym oraz podmiotom działającym w łańcuchu żywnościowym w stosowaniu odpowiednich przepisów Unii. Cel ten należy osiągnąć poprzez:

  • wyjaśnienie obowiązujących przepisów w zależności od klasyfikacji danego produktu,
  • zwiększenie jasności prawa oraz
  • przedstawienie przykładów najlepszych praktyk, które są zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi Unii, a jednocześnie zapobiegają niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym.

Zakres Wytycznych KE

Zakres omawianych wytycznych obejmuje:

  • produkty związane z procesem produkcji żywności (dostarczane przez producentów żywności), oraz
  • żywność, która została wprowadzona do obrotu, zapakowana lub luzem (dostarczana przez hurtowników i detalicznych sprzedawców żywności).
  • Wytyczne nie odnoszą się do stosowania jako paszy:
  • dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008,
  • suplementów żywnościowych, o których mowa w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • odpadów gastronomicznych.

Stosowanie takiej żywności jako paszy pozwala uniknąć kompostowaniaprzekształcania ich w biogaz lub utylizacji przez spalanie lub składowania.

Wytyczne te mają na celu wyjaśnienie tych kwestii w istniejących ramach prawnych. Nie stanowią one żadnych nowych przepisów prawnych ani też nie obejmują w sposób wyczerpujący wszystkich przepisów w przedmiotowym obszarze. Wytyczne stanowią akt o charakterze nie ustawodawczym.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn