Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

FAO opracowuje nową strategię bezpieczeństwa żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ma opracować nową strategię bezpieczeństwa żywności.

Komisja Rolnictwa (COAG - Committee on Agriculture ), obradująca zdalnie od 28 września do 2 października 2020 r., zgodziła się wspierać rozwój strategii. Poprzednia sesja poparła plan bezpieczeństwa żywności FAO w 2014 r. COAG ma ponad 100 krajów członkowskich i spotyka się co dwa lata. Komisja dostarcza ogólne wytyczne dotyczące polityki i przepisów dotyczących zagadnień, w tym bezpieczeństwa żywności.

Celem jest przedstawienie zaktualizowanego dokumentu na kolejnym posiedzeniu komisji w 2022 r. do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Na kierunek rozwoju strategii może wpłynąć szczyt ONZ ds. systemów żywnościowych, który odbędzie się w 2021 r.

Strategia służyłaby jako platforma międzynarodowych wytycznych, polityki i orzecznictwa dla decydentów, która może być wykorzystana do zachęcania do zwiększonych inwestycji i integracji bezpieczeństwa żywnościowego z rozwojem zrównoważonych systemów żywnościowych, polityki bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia oraz strategii rozwoju rolnictwa.

Dostosowanie się się do prac WHO i Codex

Zarząd Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w lutym 2020 roku przyjął rezolucję „Przyspieszenie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności” wzywającą do aktualizacji globalnej strategii WHO w zakresie bezpieczeństwa żywności, która jest planowana również na 2022 rok.

Prelegenci podczas internetowej dyskusji COAG zachęcali FAO do zapewnienia zgodności strategii z pracami WHO i Codex.

Grupa COAG zachęca FAO do przyjęcia podejścia, które pomaga krajom we wdrażaniu obecnych narzędzi, które istnieją w celu wzmocnienia krajowych systemów kontroli żywności.

Eksperci uznali również, że żadna pojedyncza grupa nie jest w stanie rozwiązać wszystkich wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności. Eksperci poradzili FAO i WHO, aby wykorzystały partnerstwa do tworzenia wielosektorowego i multidyscyplinarnego rozwiązywania problemów.

Zmieniający się system żywnościowy

W uzasadnieniu strategii zauważono, że zmiany w systemach żywnościowych wymagają ponownego przemyślenia miejsca bezpieczeństwa żywności w zrównoważonym rozwoju.

Należy lepiej zrozumieć i promować znaczenie bezpieczeństwa żywności dla społeczeństwa, rozwoju gospodarczego i zrównoważonych systemów żywnościowych. Nowa strategia bezpieczeństwa żywności powinna dodatkowo zająć się kwestiami, takimi jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, pojawiające się choroby odzwierzęce, zmiana klimatu, intensyfikacja rolnictwa, nowe technologie, innowacje, oszustwa w branży spożywczej, cyfryzacja systemów żywnościowych i gospodarki o obiegu zamkniętym. Pandemia COVID-19 pokazuje również rosnące znaczenie bezpieczeństwa żywności w awaryjnej pomocy żywnościowej i humanitarnej pomocy żywnościowej ”.

Nowe podejście ma pomóc z radzeniem sobie z nieprzewidzianymi globalnymi wyzwaniami i kryzysami, które mogą wpłynąć na dostawy żywności. Opracowanie takiej strategii pomoże zapewnić, że względy bezpieczeństwa żywności zostaną uwzględnione z perspektywy naukowej, regulacyjnej oraz rozwojowej.

W przyszłym podejściu należy również wziąć pod uwagę straty i marnotrawstwo żywności, w tym niszczenie niebezpiecznej żywności, która została odzyskana lub skonfiskowana, oraz produkty będące przedmiotem oszustwa oraz ich wpływ na środowisko.

Według FAO globalizacja, nowe zdigitalizowane kanały dystrybucji, handel elektroniczny i nieformalne rynki mogą zakłócić bezpieczeństwo żywności, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. W ramach strategii należy również rozważyć rolę mediów społecznościowych.

Cyfryzacja może ułatwić międzynarodowy handel żywnością dzięki szybszym i bardziej opłacalnym certyfikacjom elektronicznym, zwiększonemu bezpieczeństwu i identyfikowalności żywności oraz zmniejszonej podatności na oszustwa w branży spożywczej. Handel elektroniczny, choć potencjalnie obiecujący możliwości dla krajów o niskich dochodach i mniejszych przedsiębiorstw, może spowodować nowe problemy z bezpieczeństwem żywności, jeśli właściwe organy kontroli żywności nie wprowadzą konkretnych i nowych podejść do kontroli bezpieczeństwa żywności ”.

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.