Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Francuski dekret zakazujący używania terminologii "mięso" na bazie roślin został zawieszony

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zgodnie z informacją prasową Protéines France z dnia 27 lipca 2022, francuski Conseil d'Etat, czyli najwyższy sąd Francji, wyraził właśnie poważne wątpliwości co do legalności proponowanego zakazu stosowania terminologii mięsopodobnej przez producentów roślinnych we Francji i uznaje go za nieuzasadniony z punktu widzenia zapewnienia informacji dla konsumentów. Dekret, który miał wejść w życie w październiku 2022 roku, został teraz zawieszony.

Protéines France, wspierana w szczególności przez swoich członków ACCRO, HAPPYVORE, LA VIE, NUTRITION & SANTE, OLGA i UMIAMI, złożyła pilny wniosek o zastosowanie środka tymczasowego przeciwko dekretowi nr 2022-947 z dnia 29 czerwca 2022 r. dotyczącego używania niektórych nazw stosowanych do oznaczania środków spożywczych zawierających białka roślinne. W swoim postanowieniu z dnia 27 lipca 2022 r. sędzia tymczasowy Rady Stanu uznał, że dostosowanie się operatorów do dekretu w dniu wejścia w życie tekstu, tj. 1 października 2022 r., jest niemożliwe. W związku z tym Rada Państwa zawiesił wykonanie dekretu.

NIEMOŻNOŚĆ DOTRZYMANIA TERMINÓW

Dekret nr 2022-947 z 29 czerwca 2022 r. określa nowe zasady nazewnictwa alternatyw roślinnych i ustanawia, że od 1 października 2022 r. "nie będzie można stosować terminologii właściwej dla sektorów tradycyjnie związanych z mięsem i rybami do oznaczania produktów nienależących do królestwa zwierząt". Zmiana nazwy produktu wymaga jednak podjęcia wielu kroków, takich jak opracowanie nowych nazw i wizji marki, przeprowadzenie badań konsumenckich, zgłoszenie znaków towarowych do ochrony oraz wyprodukowanie nowych opakowań. W normalnych czasach jest to proces długotrwały, który wydłuża jeszcze obecna napięta podaż surowców, zwłaszcza tektury i folii z tworzyw sztucznych.

Zawieszając dekret, Rada Państwa uznaje brak możliwości dostosowania się do niego przez podmioty gospodarcze do 1 października 2022 r. W rezultacie produkty zawierające białka roślinne mogą być nadal wprowadzane do obrotu pod dotychczasowymi nazwami.

Źródła:

  1. https://vegconomist.com/politics-law/french-decree-meaty-ban-suspended/
  2. Protéines France

 

 

 

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn