Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Globalne perspektywy oszustw związanych z żywnością: wyniki badania WHO przeprowadzonego wśród członków INFOSAN

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Wyniki ankiety na temat oszustw żywnościowych

W lipcu 2019 r. opublikowano badanie Spink’a i wsp., w którym uwzględniono wyniki ankiety przeprowadzonej w 2017 r. wśród członków INFOSAN (Międzynarodowa Sieć ds. Bezpieczeństwa Żywności), dotyczącej zapobiegania oszustwom żywnościowym, zarządzania, edukacji i wymiany informacji. W ankiecie uwzględniono 175 odpowiedzi spośród 166 państw członkowskich WHO. Większość respondentów angażowała się w zapobieganie oszustwom żywnościowym (70%) lub była odpowiedzialna za reakcję na oszustwa żywnościowe (74%). Podczas gdy organizacje respondentów były odpowiedzialne za reakcję na incydenty, większość z nich nie przeprowadzała proaktywnych ocen podatności na oszustwa żywnościowe (FFVA) ani ocen ryzyka (84% odpowiedzi „Nie” lub „Nie wiem”). Spośród tych, którzy przeprowadzili FFVA, większość nie znalazła kompletnych zestawów danych o incydentach (55% odp. „Nie” lub „Nie wiem”. Niemal wszyscy respondenci (97%) wyrazili chęć uzyskania dodatkowych wskazówek i informacji na temat najlepszych praktyk w zarządzaniu pełnym zakresem zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem żywności, obejmujących oszustwa żywnościowe oraz w zapobieganiu takim zdarzeniom (również 97%), wskazując poza reakcją na ostry incydent potrzebę zapewnienia wsparcia technicznego. Na pytanie otwarte, które miało odnaleźć dodatkowe pomysły, obawy i sugestię odpowiedziało 47 respondentów. Wśród komentarzy pojawiły się prośby o więcej informacji oraz o to , aby INFOSAN był punktem współpracy. Uwagi podzielono na kilka głównych kategorii: budowanie zdolności/edukacja (22 odpowiedzi), INFOSAN jako punkt współpracy międzyagencyjnej/międzyrządowej (11 odp.), platforma wymiany informacji (10 odp.). Ogólnie rzecz biorąc Wyniki wskazały na niezaspokojoną potrzebę wsparcia ze strony członków INFOSAN, ze szczególnym naciskiem na wymianę informacji na temat oszustw żywnościowych, które mają element bezpieczeństwa żywności.

Modernizacja przepisów

Autorzy badania wspomnieli o aktualnie rozwijających się przepisach ustawowych, wykonawczych, standardach, certyfikatach i praktykach zapobiegania oszustwom żywnościowym. Prace nad opracowaniem metod i przeprowadzaniem testów związanych z autentycznością żywności mają długą historię i obecnie rozszerzają się, aby uwzględnić szereg rodzajów oszustw związanych z żywnością. Programy łańcucha dostaw i identyfikowalności są również rozszerzane w celu spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie zapobiegania oszustwom żywnościowym. Działania te prowadzą do rozwiązania problemu oszustw związanych z żywnością przez rządy USA, Wielkiej Brytanii, Chin, Europy i inne podmioty komercyjne (np. GFSI).

Zapobieganie oszustwom żywnościowym w przyszłości

Badanie wykazało i wyjaśniło obawy członków INFOSAN, dotyczące oszustw żywnościowych, potrzebę pomocy w edukacji, zarządzaniu i zapobieganiu incydentom. Kilka incydentów związanych z oszustwami żywnościowymi na dużą skalę wymagało aktywnej i stałej koordynacji za pośrednictwem INFOSAN, więc istnieje już precedens i potrzeba wymiany informacji na temat problemów związanych z oszustwami żywnościowymi, które stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa żywności, aby przejść w stronę zapobiegawczej działalności proaktywnej.  Gdy podatność na oszustwa żywnościowe staje się coraz wyraźniejsza, konieczne są dalsze badania nad całościowym, wszechstronnym i globalnym podejściem do ograniczenia możliwości oszustw, ochrony łańcucha dostaw żywności i wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Dalsze prace badawcze mogą obejmować dzielenie się najlepszymi praktykami, rozważanie nowych innowacji lub technologii, dzielenie się informacjami, systemy ostrzegania oraz inne podejście i postrzeganie tematyki oszustw i uwierzytelniania żywności.

Formą przekazywania informacji o oszustwach żywnościowych na bieżąco, dzięki wbudowanemu systemowi ostrzegania w formie alertu e-mail jest tworzona przez FoodFakty.pl baza Probase 360 FoodFraud Scan

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41538-019-0044-x

Wybierz obszar: Food Fraud

Autor: Michał Snopkiewicz

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn