Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Inspekcja Handlowa - Wyniki kontroli jakości handlowej jaj spożywczych oferowanych w opakowaniach

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Celem przeprowadzonych działań była ocena jakości handlowej jaj kurzych klasy A oraz innych jaj spożywczych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

Kontrolą objęto 530 partii jaj, w tym:

- 513 partii jaj kurzych klasy A o łącznej wartości 59 tys. zł, z których zdecydowana większość (491 partii) miała oznaczenie klasy wagowej2 ,

- 17 partii jaj przepiórczych.

Łącznie zakwestionowano 104 partie jaj (co stanowiło 19,6 proc. ogółem ocenionych), w tym najwięcej z powodu niewłaściwego oznakowanie (73 partie stanowiące 13,8 proc. partii ocenionych).

Nieprawidłowości stwierdzono w 62 placówkach (37,8 proc. ogółem skontrolowanych), tj.:

- 32 sklepach należących do sieci handlowych,

- 24 sklepach spoza sieci handlowych,

- 5 hurtowniach,

- 1 magazynie centralnym sieci handlowej.

Oznakowanie jaj kurzych

Ogółem inspektorzy zakwestionowali oznakowanie 67 spośród 509 partii jaj kurzych (13,2 proc. ocenionych), w tym:

- 54 partii ze względu na nieprawidłowe oznakowanie opakowań (11,3 proc.) – stwierdzone nieprawidłowości były zróżnicowane, od wprowadzającego w błąd oznakowania co do metody chowu kur niosek lub innych właściwości produktu, po brak niektórych obowiązkowych informacji lub zamieszczanie ich niezgodnie z przepisami prawa,

- 14 partii ze względu na oznakowanie nieprawidłowo wydłużoną datą minimalnej trwałości3 (2,6 proc.) – dłuższą od jednego do kilku dni,

- 8 partii ze względu na niewłaściwe oznakowanie na skorupie (1,5 proc.) – stwierdzanymi nieprawidłowościami były: brak oznaczenia kodem producenta lub nieczytelność tego kodu (np. słabo odbite cyfry i litery).

Oznakowanie jaj przepiórczych

Ocenie poddano 17 partii jaj przepiórczych, w wyniku czego zakwestionowano 6 partii (35,3 proc. w tej grupie produktów).

Weryfikacja klasy wagowej jaj kurzych

W toku kontroli, na podstawie przeważenia jaj z 243 partii, stwierdzono niewłaściwą klasyfikację wagową w przypadku 25 partii, tj. 10,3 proc. skontrolowanych w tym zakresie.

Ocena cech jakości jaj kurzych

W toku kontroli oceniono cechy jakości 13 partii jaj. Stwierdzono, że 7 partii (53,8 proc. ocenionych w tym zakresie), po uwzględnieniu przepisowych tolerancji, nie spełniało wymagań dla zadeklarowanej klasy A

Podjęte działania

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- wydania 44 decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych przedsiębiorcom, którzy wprowadzili do obrotu jaja nieodpowiadające przepisom o jakości handlowej, w tym 20 decyzji dotyczących zafałszowania. Łączna kwota kar wyniosła 41,1 tys. zł. W dwóch przypadkach wydano decyzję o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej. Na dzień przekazania informacji do UOKiK, część wszczętych postępowań pozostawała w toku;

- nałożenia 8 mandatów karnych na łączną kwotę 3,9 tys. zł za popełnienie wykroczeń, (polegających m.in. na wprowadzeniu do obrotu jaj przeterminowanych, stosowaniu przyrządów pomiarowych bez ważnego dowodu legalizacji);

- wycofania z obrotu jaj o łącznej wartości 5,6 tys. zł (decyzją wojewódzkiego inspektora lub w wyniku własnych działań kontrolowanych przedsiębiorców).

Ponadto skierowano: 43 zawiadomień do właściwych organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, 10 – do organów nadzoru weterynaryjnego, 7 – do organów nadzoru sanitarnego oraz 1 – do urzędu skarbowego.

Źródło:

 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Inspekcja Handlowa

Przeczytaj także

 • 08.04.2019

  Salmonello, strzeż się! - polska wersja językowa normy PN-EN ISO 6579:2003

  W 1885 roku amerykański weterynarz Daniel E. Salmon odkrył pałeczki salmonelli. Bakterie te rozwijają się w jelitach zwierząt i ludzi, a część z nich wywołuje zatrucie pokarmowe (salmonellozę) albo dur brzuszny (lub rzekomy). Salmonelloza jest chorobą zakaźną.

  Czytaj więcej
 • 14.02.2019

  Polacy jedzą coraz więcej jaj

  Przełom 2018 i 2019 r. na rynku jaj jest dużo spokojniejszy niż rok wcześniej. Handel międzynarodowy pozostaje relatywnie stabilny, niemniej ceny są dużo niższe niż w okresie zeszłorocznych szczytów. Jednocześnie poziom konsumpcji i produkcji jaj w Unii Europejskiej utrzymał się w 2018 r. na prawie tym samym poziomie co w 2017 r., a w Polsce spożycie jaj wzrosło w o 13,2%.

  Czytaj więcej
 • 06.02.2019

  Jakość handlowa miodu - wyniki kontroli UOKiK

  W 2017 roku produkcja miodu w Polsce wyniosła ponad 15 tysięcy ton. Mniej więcej drugie tyle pochodziło z zagranicy, głównie z Unii Europejskiej. Przed zakupem słoika miodu warto zastanowić się, czy wiemy, skąd pochodzi, jakiej jest odmiany oraz jaka jest jego jakosć...

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn