Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska – podsumowanie spotkania Centrum Wiedzy o Zafałszowaniach i Jakości Żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W dniach 12-14 listopada 2019 r. w Geel (Belgia) odbyło się drugie spotkanie techniczne Centrum Wiedzy o Zafałszowaniach i Jakości Żywności. Warsztaty opierały się na wynikach pierwszego spotkania, które odbyło się w grudniu 2018 r. i miało na celu pogłębienie zrozumienia potrzeb wyrażonych przez zainteresowane organy.

Pierwszy warsztat

Podczas pierwszego warsztatu zwrócono szczególną uwagę na dwa obszary tematyczne:

  • Systemy wczesnego ostrzegania
  • Kompozycyjne bazy danych

Główne zagadnienia

Dla tych tematów zewnętrzni eksperci i usługodawcy przedstawili aktualny stan rzeczy jako podstawy do opracowania przyszłych działań. W szczególności uczestnicy warsztatów omawiali kwestie związane z tymi działaniami:

  • dostępność i warunki korzystania z baz danych i modeli statystycznych opracowanych przez dostawców komercyjnych usług
  • perspektywy i ograniczenia systemów wczesnego ostrzegania

Wykorzystanie baz danych w celach kontroli bezpieczeństwa

Przedstawiciele dostawców usług zaproponowali udostępnienie istotnych informacji dotyczących zawartości i funkcjonalności ich baz danych, w tym statusu walidacji. Jednakże niektóre aspekty ich modeli biznesowych, w tym własność intelektualna, muszą być respektowane przez użytkowników usług. Uczestnicy zgodzili się, że komercyjne rozwiązania w zakresie baz danych mogą być wykorzystywane przez organy państw członkowskich do celów kontroli bezpieczeństwa, a także do wspierania działań w zakresie kontroli urzędowych. Kilka państw członkowskich miało zastrzeżenia w odniesieniu do tego ostatniego aspektu z powodu ich praktyk krajowych. Ponieważ tworzenie nowych baz danych jest procesem wymagającym dużych nakładów finansowych, potencjalne przyszłe działania powinny koncentrować się na produktach rolno-spożywczych wysokiej jakości, np. posiadających oznaczenia geograficzne (ChNP/ChOG).

Systemy wczesnego ostrzegania

Systemy wczesnego ostrzegania służące wykrywaniu nieprawidłowości w łańcuchu żywnościowym nie są obecnie rutynowo stosowane w większości państw członkowskich, chociaż istnieją prototypy oparte na różnych zasadach (monitorowanie mediów, eksploracja tekstów, modelowanie danych dotyczących przepływów handlowych). Wszystkie państwa członkowskie były zdania, że ​​systemy wczesnego ostrzegania poprawiłyby ich zdolność do zwalczania oszustw związanych z żywnością, a punktem wyjścia w procesie rozwoju powinno być porozumienie w sprawie zakresu i zamierzonego wykorzystania takich systemów (pojawiające się zagrożenia, portal wywiadowczy).

Ponadto państwa członkowskie zgodziły się, że na szczeblu UE należy opracować systemy wczesnego ostrzegania do wspólnego użytku przez organy i służby Komisji. Pełne sprawozdanie ze spotkania dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/technical-meetings-knowledge-centre-food-fraud-quality_en

 

Jedną z dostępnych na rynku baz danych skupiających się na tematyce Food Fraud jest polskojęzyczna baza zafałszowań żywności Probase 360 z systemem alertu e-mail.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Wybierz obszar: Food Fraud

Autor: Michał Snopkiewicz

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn