Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dimetoatu i ometoatu w czereśniach

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/703 z dnia 26 maja 2020 r. ustanawia nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dimetoatu i ometoatu w czereśniach i na ich powierzchni

Rozporządzenie zmienia załączniki II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w kolumnsch dotyczących dimetoatu i ometoatu.

W kontekście nieprzedłużenia zatwierdzenia dimetoatu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej tej substancji czynnej. W oparciu o te ramy Urząd nie mógł wykluczyć ryzyka narażenia konsumentów na pozostałości dimetoatu, w odniesieniu do których nie można było wykluczyć potencjału genotoksycznego, oraz na jego główny metabolit ometoat, który został określony jako czynnik mutagenny in vivo.

NDP dimetoatu i ometoatu w czereśniach i na ich powierzchni ustanowiono na poziomie 0,01* (Granica oznaczalności).

Rozporządzenie będzie stosowane od 16 grudnia 2020 r.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1591010150923&uri=CELEX:32020R0703

Wybierz obszar: Alert NDP Owoce i warzywa

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.