Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiany w Rozporządzeniu ws pobierania próbek

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Możliwość przeprowadzenia powtórnego badania z próbnika jest jednym z podstawowych praw przysługującym przedsiębiorcy na rynku spożywczym podczas kontroli (zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych). Rozporządzenie to przewiduje co prawda możliwość niepobierania wtórnika z uwagi na niewystarczającą ilość próbki, lecz nie określa kryteriów, wedle których ma to się odbywać.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi polskimi przepisami rozporządzenia wszystkie pobrane próbki dzieli się na co najmniej dwie części – jedną próbkę przeznacza się do badań laboratoryjnych, a pozostałe (tzw. wtórniki) przechowuje się do badań porównawczych (§ 4.) Nowelizacja dopuszcza wyjątek w tym zakresie. Nie będzie trzeba pobierać wtórnika „jeżeli pobieranie próbek byłoby utrudnione z uwagi na niewielką ilość produktu”. Uzasadnieniem tego rozwiązania jest umożliwienie inspekcji pobierania próbek w sytuacjach, gdy pobranie próbek kontrolnych (wtórników) byłoby uniemożliwione w ilości wskazanej w dokumentach normalizacyjnych. Przepis nie precyzuje jednak użytego pojęcia „utrudnione”.

Dotychczas przepisy rozporządzenia dotyczące wymogów w zakresie opakowań laboratoryjnych (§ 6.), ich oznakowania (§ 7.) oraz transportu i przechowywania próbek (§ 8.) obejmowały wszystkie pobierane próbki. Po wprowadzonych zmianach wymogi te mają dotyczyć jedynie próbek, do których nie pobrano wtórników.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000987.

Wybierz obszar: Badania żywności

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.