Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowa żywność - sól sodowa 6’-sjalolaktozy

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/82 z dnia 27 stycznia 2021 r. sól sodowa 6’-sjalolaktozy (6’-SL) została włączona do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470. Przez okres  pierwszych pięciu lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2021/82, wyłącznie pierwotny wnioskodawca tj. Przedsiębiorstwo: Glycom A/S otrzymuje zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii nowej żywności. 

Sól sodowa 6’-sjalolaktozy może znaleźć zastosowanie w różnorakich produktach, gdzie dla poszczególnych kategorii określono maksymalne poziomy. Na przykład w batonach zbożowych może być to 5,0 g/kg; w suplementach żywnościowych 1,0 g/dzień; natomiast w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego poziom ten musi być zgody ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkty te są przeznaczone.


Nowa żywność będzie podlegała pewnym dodatkowym szczególnym wymogom w zakresie etykietowania, ponieważ w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych ma być oznaczana jako »sól sodowa 6’-sjalolaktozy«. Dodatkowo, suplementy diety zawierające sól sodową 6’-sjalolaktozy (6’-SL) muszą być opatrzone oświadczeniem, że nie powinny one być spożywane:

  • jeżeli tego samego dnia spożywa się żywność zawierającą dodatek soli sodowej 6’-sjalolaktozy;
  • przez niemowlęta i małe dzieci. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0016.01.POL&toc=OJ:L:2021:029:TOC 

Wybierz obszar: Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.