Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowoczesny system inspekcji żywności w oparciu o ryzyko: Praktyczne wskazówki dla władz krajowych – przewodnik WHO

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Inspekcja żywności

Inspekcja żywności odgrywa istotną rolę w ramach działań kontroli żywności, zapewniając, że przedsiębiorstwa spożywcze wdrażają odpowiednie procesy, gromadzą dowody i weryfikują zgodność ze standardami i wymogami, aby zapewnić, że produkty spożywcze są bezpieczne, zdrowe i nadające się do spożycia przez ludzi. Inspekcja oparta na ryzyku opiera się na zastosowaniu naukowego i opartego na ryzyku podejścia, aby skoncentrować działania inspekcyjne na produktach spożywczych i przedsiębiorstwach spożywczych, które stwarzają najwyższe ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Przewodnik WHO

Celem przewodnika RISK-BASED FOOD INSPECTION SYSTEM Practical Guidance for National Authorities, stworzonego przez WHO, jest pomoc władzom krajowym w projektowaniu, wdrażaniu i komunikowaniu systemu inspekcji żywności opartego na ryzyku. Dokument zawiera wskazówki krok po kroku, konkretne przykłady i studia przypadków, a także narzędzia do oceny priorytetów ryzyka w celu sklasyfikowania ryzyka żywności i zakładów oraz określenia częstotliwości inspekcji na podstawie ryzyka. Ponadto zawiera wytyczne dotyczące przeglądu i dostosowania planu inspekcji. Biorąc pod uwagę, że ryzyka związane z żywnością i jej przetwarzaniem są specyficzne dla każdego kraju i łańcucha produkcji, a także dla cech zakładów produkcyjnych, zaleca się dostosowanie tych wskazówek do indywidualnych potrzeb kraju. Załączony jest również aneks opisujący główne czynniki, które inspektorzy muszą uwzględnić przy przygotowywaniu inspekcji żywności. Wreszcie, dokument ten podsumowuje, że kluczem do sukcesu systemu inspekcji opartego na ryzyku jest przede wszystkim polityczne zaangażowanie i odpowiednia struktura regulacyjna wspierająca proces, projektowanie modelu opartego na zbieraniu adekwatnych i istotnych informacji oraz okresowa podleganie modelowi procesowi dostosowania, aby umożliwić ciągłe doskonalenie systemu.

Wyzwania

Wyzwaniem dla wielu krajów jest brak zasobów do inspekcji zakładów spożywczych. Naukowe i oparte na ryzyku podejście do projektowania i wdrażania systemu inspekcji żywności opartego na ryzyku, który wykorzystuje dostępne zasoby w efektywny sposób, jest celem niniejszego praktycznego przewodnika. Choć opracowany głównie dla Regionu Zachodniego Pacyfiku, ten dokument stanowi ogólne wskazówki dla każdego kraju, który zamierza podjąć działania w zakresie projektowania, wdrażania i komunikowania krajowego systemu inspekcji żywności opartego na ryzyku.

Rządowi inspektorzy żywności mają kluczową rolę do odegrania, odwiedzając przedsiębiorstwa spożywcze w celu sprawdzenia obszarów przygotowania żywności, praktyk jej obsługi, procesów produkcyjnych i sprzętu w celu określenia zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Inspekcje te są przeprowadzane z określoną częstotliwością.

Częstotliwość inspekcji musi być powiązana z ryzykiem bezpieczeństwa żywności produkowanej i ryzykiem obiektu działalności gospodarczej (na przykład sprzętem, personelem i separacją obszarów produkcyjnych). Nazywa się to systemem inspekcji opartym na ryzyku, który jest metodą stosowaną do priorytetyzowania inspekcji, korzystając z podejścia opartego na ryzyku. Celem systemu inspekcji opartego na ryzyku jest przypisanie częstotliwości inspekcji w zależności od ocenionego ryzyka (żywności i obiektu działalności gospodarczej). Ogólną zasadą jest, że im wyższe ryzyko, tym częstsze inspekcje. Dlatego priorytet i nacisk inspekcji powinien być kierowany na żywność o wysokim ryzyku i obiekty przetwarzające, aby minimalizować ryzyko zdrowia publicznego.

Celem tego dokumentu jest pomoc władzom krajowym w projektowaniu, wdrażaniu i komunikowaniu systemu inspekcji żywności opartego na ryzyku. Zapewnia on wskazówki krok po kroku, konkretne przykłady i studia przypadków, a także narzędzia do priorytetyzacji ryzyka w celu sklasyfikowania ryzyka żywności i zakładów oraz określenia częstotliwości inspekcji na podstawie ryzyka. Wskazówki mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb kraju.

Podsumowanie

Modele inspekcji oparte na ryzyku dają krajom możliwość zmodernizowania ich systemów inspekcji, stosując zharmonizowaną metodologię i poprawiając ich efektywność, zrównoważoność i odporność poprzez stosowanie zasad analizy ryzyka. Przedstawione w tym podręczniku przykłady stanowią punkt wyjścia dla krajów, aby zrozumieć kroki i narzędzia dostępne do zaprojektowania nowego modelu inspekcji opartego na ryzyku. Ryzyka związane z żywnością i jej przetwarzaniem są specyficzne dla każdego kraju i łańcucha produkcyjnego, a także dla cech produkujących zakładów. W ogólnym rozrachunku można stwierdzić, że kluczem do sukcesu systemu inspekcji opartego na ryzyku jest przede wszystkim polityczne zaangażowanie i odpowiednia struktura regulacyjna wspierająca proces, projektowanie modelu opartego na zbieraniu adekwatnych i istotnych informacji oraz okresowe poddawanie modelu procesowi dostosowania, aby umożliwić ciągłe doskonalenie systemu.

Zobacz: RISK-BASED FOOD INSPECTION SYSTEM Practical Guidance for National Authorities

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.