Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opłaty za badania laboratoryjne i inne czynności - Wyrok NSA w Warszawie z 20 marca 2018 r. II OSK 1337/16

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej od WSA w Lublinie (III SA/Lu 195/15) w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przeprowadzonej kontroli sanitarnej, oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

NSA stwierdził w uzasadnieniu prawnym, iż w rozpoznawanej sprawie nie nastąpiło naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sąd ten zgodził się z sądem I instancji, według którego zawarte w art. 36 ust. 1 tej ustawy sformułowanie "badania laboratoryjne oraz inne czynności" należy traktować rozdzielnie, gdyż "inne czynności" nie muszą być wykonywane tylko w związku z badaniami laboratoryjnymi.

Czynności te dotyczą szeroko rozumianego postępowania kontrolnego, obejmującego czynności pozostające w "merytorycznym związku", czyli stanowiące przejaw nadzoru sanitarnego.

Ponadto, w ocenie NSA, ma rację Sąd I instancji, który wyjaśnił, że ustawodawca, określając w art. 36 ust. 1 tej ustawy czynności, za jakie pobierane są opłaty, posłużył się pojęciem "inne czynności", nie jest bowiem możliwe sprecyzowanie wszystkich czynności, wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego, zarówno zapobiegawczego, jak i bieżącego.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.