Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Państwa członkowskie UE nie mogą ustalać indywidualnych, maksymalnych poziomów witamin i minerałów

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Zgodnie z nowym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ( ECJ), państwa członkowskie nie mogą indywidualnie ustalać maksymalnych poziomów dla witamin i minerałów, chyba, że będą one opierały się na międzynarodowych danych, dotyczących bezpieczeństwa i oceny ryzyka.

Początek sprawy we Francji

Decyzja dotyczy konkretnie sprawy wniesionej do sądu przez władze francuskie. Wszczęto postępowanie sądowe przeciwko Noria Distribution w sprawie dystrybucji i sprzedaży produktów, w których przekroczono maksymalne poziomy witamin, określone w prawie francuskim.

Pomimo tego, że produkty były zgodne z szerszym prawem UE i mogłyby być legalnie sprzedawane w innych państwach członkowskich, sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości, ze względu na fakt, że Francja posiada indywidualne przepisy, które określają niższe dopuszczalne poziomy.

Nowe orzeczenie to ostatnie z długiej listy orzecznictwa odnoszącego się do maksymalnego dopuszczalnego poziomu witamin w Europie.

Orzeczenie Trybunału

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że najwyższe poziomy muszą opierać się na ocenie ryzyka i spożyciu ludności oraz że przy ustalaniu najwyższych poziomów należy wziąć pod uwagę międzynarodowe oceny ryzyka (takie jak oceny EFSA).

Ogólnie rzecz biorąc orzeczenie przypomina, że nawet bez harmonizacji najwyższych dopuszczalnych poziomów, państwa członkowskie muszą przestrzegać orzecznictwa UE.

W chwili obecnej można stwierdzić szereg odstępstw takich jak podniesienie ostatnio przez Włochy dopuszczalnego poziomy dla vitaminy D, B12 i K lub własne limity w Szwecji i Niemczech.

Opinia specjalisty

Jeden z europejskich specjalistów ds. żywienia i prawa żywnościowego zasugerował, że nowe orzeczenie oznacza, że wszystkie państwa członkowskie powinny ostatecznie zharmonizować maksymalne poziomy z poziomami wskazanymi przez dane EFSA, co obecnie nie jest stosowane. Zaznaczył on również, że nie jest pewne, czy Francja zastosuje się do orzeczenia i dokona zmian swojego ustawodawstwa, czy też pozostawi sądowi kwestie wykonania orzeczenia.

Źródło:

nutraingredients.com; ECJ rules against countries setting maximum levels for vitamins and minerals

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.