Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Parlament UE przyjął porozumienie o czystości wody pitnej i odpadach plastikowych

Kategoria: Opakowania, Prawo Żywnościowe

U podstaw uchwalenia nowych regulacji leży podniesienie jakości wody wodociągowej w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo, limity niektórych zanieczyszczeń mają być bardziej rygorystyczne np. w odniesieniu do ołowiu. Wszystkie te działania zmierzają do zagwarantowania każdemu Europejczykowi dostępu do bezpiecznej wody, w tym również osobom w trudnej sytuacji, takim jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i grupy mniejszościowe. Jest to pierwszy akt prawny, który został uchwalony wskutek oddolnej inicjatywy obywatelskiej. W ramach akcji „Right2Water” pod tym projektem podpisało się ponad 1,8 mln obywateli Unii Europejskiej.

Jednym z elementów realizacji nowego prawa jest uchwalenie przez Komisję wykazu substancji lub związków, których wpływ na zdrowie ludzkie budzi obawy społeczne lub naukowe. Następnie wykaz ten będzie stale monitorowany przez Komisję. Ma on obejmować m.in. środki farmaceutyczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikrodrobiny plastiku. Oprócz tego, Komisja została zobowiązana do opracowana wykazu substancji dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną w Unii Europejskiej.

Celem uchwalenia regulacji było podniesienie poziomu zaufania obywateli do jakości wody z kranu, co miałoby skutkować mniejszym zużyciem wody butelkowanej. Taka zmiana nawyków ma zaowocować oszczędnościom w gospodarstwach domowych rzędu łącznie 600 mln euro w skali roku.

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Należy przy tym pamiętać, że dyrektywa w przeciwieństwie do rozporządzenia nie jest bezpośrednio stosowana w państwach członkowskich, lecz wymaga wdrożenia do krajowego porządku prawnego. Oznacza to, że każde z państw członkowskich będzie musiało samodzielnie ustanowić odpowiednie środki realizujące postanowienia dyrektywy, zgodne z jej postanowieniami. Czas na wdrożenie tych przepisów wynosi 2 lata od chwili wejścia w życie dyrektywy.

 

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93619/parlament-przyjal-porozumienie-o-czystosci-wody-pitnej-i-odpadach-plastikowych

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Opakowania

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.