Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Plan działania FAO dot. systemów żywnościowych mający na celu walkę z głodem w obliczu kryzysu klimatycznego

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W 2022 roku 738,9 mln ludzi doświadczało głodu, 2,4 mld było umiarkowanie lub poważnie zagrożonych niedożywieniem, a ponad 3,1 mld nie miało dostępu do zdrowej diety. Pandemia zwiększyła liczbę chronicznie niedożywionych o 120 mln. Do 2030 roku szacuje się, że 590,3 mln ludzi będzie cierpieć z powodu głodu. Postępy w realizacji globalnych celów żywieniowych nie są jednakowe.

Planeta stoi przed kryzysami, przekraczając bezpieczne granice w sześciu z dziewięciu obszarów planetarnych, głównie związanych z systemami rolno-spożywczymi. Te systemy odpowiadają za 30% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, co utrudnia osiągnięcie celów klimatycznych. Mimo celów Porozumienia Paryskiego, tempo ocieplenia się klimatu sugeruje luki w osiągnięciu celów. Systemy rolno-spożywcze stoją przed dylematem: zwiększać produkcję teraz, aby zaspokoić bieżące potrzeby, narażając jednocześnie przyszłe bezpieczeństwo żywności i odżywianie, czy ograniczać produkcję, aby zmniejszyć emisje? Tak postrzegane rozwiązanie kompromisowe prowadzi do bezczynności i zachęca klimatycznych sceptyków do działania.

Jednak rosnąca potrzeba pilności wymaga działań i zmiany narracji. Dostarczanie zdrowej żywności dla wszystkich, dzisiaj i jutro, jest kluczowe, podobnie jak dostosowanie transformacji systemów rolno spożywczych do działań klimatycznych. Systemy te powinny uwzględniać potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego i odżywiania, ale jednocześnie wspierać działania związane z celami łagodzenia, adaptacji i odporności. Jednocześnie agenda klimatyczna może mobilizować finanse klimatyczne, aby odblokować potencjał tych systemów i napędzać ich transformację.

FAO określiła plan działania w 10 obszarach

Aby zrozumieć i zorganizować wiele działań wymaganych do transformacji globalnego systemu rolno-spożywczego, używane są różne metody klasyfikacji. Żadna z nich nie jest doskonała, wszystkie mogą odpowiadać na różne potrzeby. Niniejszy raport przyjmuje podejście sektorowe, gromadząc działania wokół konkretnych działań gospodarczych związanych z interesariuszami i instytucjami. Te dziesięć obszarów m.in. żywy inwentarz, rybołówstwo, uprawy, zdrowe diety jest dostosowane do warunków gospodarczych i decydentów politycznych. Skoncentrowanie się na sektorach sprzyja pragmatycznemu podejściu, łącząc działania z decydentami gospodarczymi. To pozwala na zaproponowanie holistycznego, systemowego i strategicznego podejścia, a jednocześnie przypisuje podobnym warunkom gospodarczym konkretną rolę i zestaw działań do wykonania na swoją skalę. Zróżnicowane podejście zapewnia inkluzywność, umożliwiając dostosowanie rozwiązań do lokalnych kontekstów.

W szerokim zakresie transformacji globalnego systemu rolno-spożywczego nakreślonego przez FAO w raporcie lista 120 działań w 10 obszarach może być przytłaczająca. Jednakże zbytnie uproszczenie tego procesu byłoby ryzykowne, ponieważ jednakowe rozwiązania mogą okazać się nieskuteczne. Te kamienie milowe reprezentują zarówno konkretne rezultaty, jak i istotne kroki, aby utrzymać nas na właściwej drodze.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu: https://www.fao.org/interactive/sdg2-roadmap/assets/3d-models/inbrief-roadmap.pdf

Źródło: FAO

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.