Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Oznakowanie żywności zawierającej owady - projekt rozporządzenia

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Treść projektu 

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (numer z wykazu 534). Zgodnie z założeniami projektu, do niniejszego rozporządzenia miałby zostać dodany § 2a, zgodnie z którym, w oznakowaniu środków spożywczych, które zawierają nową żywność z owadów (w rozumieniu odpowiednich przepisów Unii Europejskiej), należałoby podawać, w pobliżu wykazu składników, odpowiedni znak graficzny, zawierający informację o tym, że produkt zawiera owady jadalne. Wzór znaku graficznego został określony w załączniku do projektu rozporządzenia. 

Znak graficzny powinien być umieszczony na białym polu, w sposób czytelny, zgodny z przepisami art. 13 rozporządzenia 1169/2011, w którym określono wymogi dotyczące przedstawiania obowiązkowych danych szczegółowych. 

Wyłączenia 

Od stosowania powyższych przepisów, projektodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Powyższy obowiązek miałby nie mieć zastosowania do środków spożywczych wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub wytworzonych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z prawem tych państw. 

Okresy przejściowe 

Środki spożywcze oznakowane niezgodnie z nowymi przepisami mogłyby być wprowadzane do obrotu przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów. Natomiast termin wejścia w życie rozporządzenia, został przewidziany na 30 dni. 

Pełen tekst projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem znajdziesz pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12379255/13021245/13021246/dokument649599.pdf 

Przebieg dalszych prac nad projektem można śledzić na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379255/katalog/13021245#13021245 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Znakowanie żywności

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.