Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Plany kontroli bezpieczeństwa żywności w UE na rok 2019

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Ponad jedna trzecia audytów i kontroli organizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej zajmie się w tym roku bezpieczeństwem żywności.

Zakres kontroli KE

W 2019 roku KE planuje przeprowadzić około 211 audytów i innych kontroli w państwach członkowskich UE oraz krajach spoza regionu. 34 procent audytów będzie skupiać się na bezpieczeństwie żywności, 14 procent na zdrowiu i dobrostanie zwierząt, a 9 proc. - zdrowiu roślin, 6 procent kontroli będzie dotyczyć jakości żywności i bezpieczeństwa pasz, a 4 procent będzie dotyczyć kontroli importu i działań następczych.

Cel kontroli

Celem jest zapewnienie właściwego wdrażania i egzekwowania przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności. Wyniki audytów zostaną podsumowane w sprawozdaniach przeglądowych jako podstawa do dyskusji z państwami członkowskimi na temat wspólnych wyzwań i zapewnienia najlepszych praktyk. Wyniki kontroli będą także dostępne publicznie.

Plany kontroli

Jednym z projektów realizowanych w 2019 r. będzie dalsze zmniejszenie liczby występowania ognisk salmonellozy w UE poprzez poprawę skuteczności programów kontroli żywca drobiowego. Wybuch salmonellozy wykryty w latach 2016-2017 w odniesieniu do polskich jaj stanowił ponad 500 zgłoszonych przypadków.

Komisja przyjrzy się prawidłowej realizacji programów zwalczania Salmonelli dla populacji drobiu w państwach członkowskich, w tym przeprowadzi audyty w Hiszpanii oraz Grecji.

W 2019 r. szczególny nacisk zostanie położony na kraje o znacznej produkcji lub importu mięsa końskiego oraz na te z dużą liczbą ognisk salmonellozy. Dwa audyty dotyczyć będą również cyklu produkcji tuńczyka oraz związanych z nim epidemii żywności.

Kontrole obejmujące Belgię, Irlandię, Polskę i Rumunię również dotyczyć będą mięsa końskiego, we Francji - produktów pochodzenia zwierzęcego i drobiu. W Polsce i Czechach przeprowadzone zostaną audyty drobiu, we Włoszech i Hiszpanii tuńczyka natomiast na Cyprze, w Dania i na Malcie skontrolowane zostaną produkty rybołówstwa.

Kontrole dotyczące importu tuńczyka spoza UE i tuńczyka z UE, produktów gotowych do spożycia (RTE) oraz środków polepszających żywność (dodatki do żywności, enzymy i środki aromatyzujące) również zakończą się w tym roku.

Belgia i Hiszpania będą podlegać audytom żywności RTE, a raport przeglądowy zostanie opublikowany w celu wsparcia polityki Komisji w zakresie zmniejszania liczby ognisk żywnościowych wywołanych przez tę kategorię. Pilotażowy program kontrolny w tych krajach został zorganizowany pod koniec 2017 r., a krótka seria kontroli miała miejsce w 2018 r.

Audyty kontroli urzędowych pod kątem ryzyka mikrobiologicznego żywności pochodzenia niezwierzęcego, takiej jak świeże owoce i warzywa, w tym mrożone produkty i nasiona przeznaczone do kiełkowania, planowane są w Egipcie, Serbii i Stanach Zjednoczonych, a także na Węgrzech, Litwie i Polsce.

W przypadku kontroli zanieczyszczeń w żywności, audyty zostaną przeprowadzone w Argentynie, Iranie i USA, natomiast kontrole występowania metali ciężkich będą powiązane z pracami dotyczącymi tuńczyka (Włochy i Hiszpania) oraz produktów rybołówstwa (Cypr, Dania i Malta).

W roku 2019 po programie pilotażowym w 2017 r. i czterech kontrolach w 2018 r. planowane są również kontrole oraz przygotowanie raportu poglądowego dla środków ulepszających żywność w Bułgarii, Grecji i we Włoszech.

Planowane są także audyty w krajach spoza UE, które poprosiły o zatwierdzenie eksportu różnych towarów. Są to żywe mięczaki dwuskorupowe z Korei Południowej, produkty pochodzenia zwierzęcego z Australii, Kanady, Paragwaju i Serbii, produkty drobiowe z Tajlandii i Ukrainy oraz produkty rybołówstwa z Brazylii, Ghany, Mauretanii, Namibii, Rosji i Tunezji.

W 2017 r. Komisja przeprowadziła 199 audytów i innych kontroli w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin, w porównaniu z 208 w 2016 r. Łącznie 77 (39 procent) audytów obejmował bezpieczeństwo żywności w 2017 r.

Kontrole obejmowały skażenie fipronilem jaj i produktów jajecznych oraz synergię kontroli urzędowych z kontrolami przeprowadzanymi przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze.

Program audytu i analizy zdrowia i żywności 2019 (PDF)

Źródło:

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/news_detail.cfm?id=108

Autor: Jakub Ostaszewski

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn